Avtor: Gabrijela Vučak

Informativni izračun dohodnine 2016 bo znan konec meseca marcaKonec meseca marca in maja bo dohodnina 2016 znana vsem zavezancem. Daj bogu kar je božjega, cesarju kar je cesarjevega. Oziroma, dve stvari sta neizbežni: smrt in davek. Finančna uprava že razpolaga s ključnimi podatki za izračun dohodnine 2016, saj so jih bili dolžni posredovati izplačevalci dohodkov do konca januarja 2017. Izjema velja, če ne gre za plačnika davkov v RS, to pomeni, da je izplačevalec fizična oseba ali gre za dohodek iz tujine, v tem primeru smo po zakonu dolžni napovedati dohodke z napovedjo pri finančnem uradu.

Informativni izračun dohodnine 2016

Informativni izračun dohodnine 2016

Tako na FURS-u že obdelujejo podatke o naših dohodkih, plačanih prispevkih, že odtegnjenih akontacijah dohodnine, ki se seveda upoštevajo za letni izračun dohodnine 2016. Imajo tudi podatke o olajšavah za vzdrževane družinske člane, če smo o tem v letu 2016 obvestili delodajalca in nam je olajšave že upošteval pri obračunu mesečnih akontacij. Če le-tega nismo naredili, je šestega februarja potekel skrajni rok za oddajo obrazca na FURS za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov, ki ga lahko FURS-u dostavimo osebno, priporočeno po pošti ali preko portala e-davki, za katerega pa potrebujemo seveda kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga pa ni problem pridobiti pri ustrezni inštituciji (sigovca, poštarca….).

Preberi več

Kako nas bo po žepu udaril davek na nepremičnine?

Novi davek na nepremičnine se bo nanašal na vrednost nepremičnine , ki bo naši nepremičnini pripisana v registru nepremičnin, prvega januarja 2014, to pomeni posplošena tržna vrednost nepremičnine, ki je bila ugotovljena na podlagi prodaj  nepremičnin, ki se lahko primerjajo z našo glede starosti, lege, lokacije, čas prodaje,  itd…

Davek na nepremičnine

 Za leto 2014 in leto 2015 je predvidena nekoliko nižja osnova, od katere se bo odmerjal davek, kot pa potem  v bodoče.  Tako se bo za leto 2014 upoštevalo 80 odstotkov, za  leto 2015 pa 90 odstotkov vrednosti nepremičnine.

Procent davka pa bo odvisen od tega, za kakšen namen uporabljamo svojo nepremičnino.

Davek bo znašal:  • 0,15 % od  osnove za rezidenčna stanovanja, za kmetijske  površine, na katerih ni stavb in za funkcionalna zemljišča, npr, dvorišče. Za rezidenčno stanovanje  se šteje stanovanje ali hiša,  kjer ima  zavezanec 1. januarja v letu , za katero se odmerja davek, prijavljeno stalno bivališče, zavezanec, ki pa  ni slovenski državljan, pa vsaj začasno bivališče. Za rezidenčno stanovanjsko nepremičnino se bo pri določanju davka  štela tudi nepremičnina, za katero  je bil v predhodnem letu  sklenjen in seveda ustrezno evidentiran v uradnih evidencah   najemni pravni posel, pri čemer gre lahko za najem na prostem trgu ali neprofitno najemnino, ampak ne manj kot šest mesecev.
  • 0,50 % od osnove za nerezidenčne stanovanjske nepremičnine ( se pravi, kjer zavezanec za davek nima prijavljenega stalnega bivališča), zemljišča, namenjena  za gradnjo ter druge stavbe.
  • 0,75 % od osnove za nepremičnine, ki imajo poslovno ali industrijsko rabo, razen za energetske  nepremičnine, ki so namenjene za energetiko
  • 0,40 % od osnove za stavbe in zemljišča, namenjene za energetiko
  • 0,30 % od osnove za stavbe v kmetijski rabi

Če bo vrednost rezidenčnega  ali nerezidenčnega stanovanja ali hiše  presegala vrednost 500.000 evrov, se davčna stopnja poveča za 0,25 odstotne točke.

Pri tem lahko višino davka deloma spreminja tudi občina, kjer nepremičnina leži. Občina lahko stopnje davka  v tistem delu davka, ki bo pripadala  občini zveča ali zmanjša za največ 50 procentov. Pri tem pa mora o takih  spremembah odločiti z odlokom in jih javno objaviti  do 31. Decembra, pred letom za katero se bo davek  odmerjal. V  letu 2014 občine še ne bodo mogle uvajati sprememb,  v letih  2005 in 2006 pa še vedno ne bo možno s strani občin zmanjševati stopnje davka.

Preberi več

Strah, krivda, zamera, kritika

Krepko smo  zakoračili že v januar, seznam novoletnih zaobljub, da si bomo uredili finance, da bomo bolj srečni, da se bomo osebnostno razvili, da bomo opustili kakšno škodljivo razvado, zdaj  pa je treba  obljube uresničevati  še naprej, če želimo, da se nam izpolni ena zaobljuba- da bomo bolj srečni.

Potrebne so priložnosti- ki si jih pa žal ali pa na srečo ustvarjamo sami,  se kolikor se le lahko, izogibamo slabim novicam ter okrog sebe zberemo pozitivne, učinkovite, ter delovne ljudi.

Strah, krivda, zamera, kritika

V procesu, v katerem razčiščujemo z drugimi, pa se slej ko prej vrnemo k sebi in naletimo na ovire, ki jih imamo čisto vsi.  Veliko se nas počuti tako pomanjkljive,  da smo prepričani, da nismo dovolj dobri in nikoli ne bomo.  In če ugotavljamo pomanjkljivosti pri sebi, jih ugotavljamo tudi pri drugih.

Velikokrat vemo, kaj si želimo v življenju in kaj ne, pa nas v našem delovanju vseeno nekaj zavira, to so spone iz preteklosti, ki jih lahko kar poimenujemo: strah, krivda, zamera, kritika.

Kakorkoli že: časi so resni in kot pravi Peter McWiliams: » Ne morete si več privoščiti razkošja negativnih misli.«

Preberi več
Informativni izračun dohodnine 2016 bo znan konec meseca marca
5 (100%) 5 votes