Tito je britanskega zgodovinarja, ki je Churchilla zavajal o partizanskih “junaštvih”, nagradil s počitniško hišo na Korčuli

Wilhelm Hoettl iz nemške tajne službe v svojih spominih Tajna fronta navaja primere dogovorov med partizani in Italijani: »Čim dlje je trajalo gverilsko vojskovanje, tem pogostejši so postali posli z orožjem in strelivom med italijanskimi enotami in partizani.«

Josip Broz Tito

Označevanje vsakogar, ki ga niso marali ali je nasprotoval njihovim pogledom, za fašista ali izdajalskega kolaboranta, je bila običajna komunistična igra. Vse, ki so nasprotovali Titovim komunistom, so brez razlike opredeljevali za fašiste in kolaborante. Franklin Lindsay: »Tito je uporabljal obtožbe o kolaboraciji proti Mihailoviću kot politično orodje za odvračanje Britancev in Američanov, da ne bi Mihailoviću dajali niti psihološke podpore.« Ironično so se Titovi partizani prav v trenutku, ko je Maclean pošiljal svoje sporočilo, uspešno pogajali z Nemci, da so dobili nekaj konj v zameno. Toda Maclean tudi sicer ni omenil ničesar o »posvetovanjih« partizanov s sovražnikom.

Združitev partizanskih sil z Nemci proti zavezniškemu izkrcanju na jadranski obali bi zaveznikom skoraj zagotovo povzročila smrti in izgube. Ne Mihailović ne katerikoli od njegovih poveljnikov niso nikoli razmišljali, da bi ubijali zavezniške vojake – partizani pa so se očitno pripravljali na to!

Mihailović je tudi potem, ko so ga Britanci zavrgli, dajal zavetje več kot petsto Američanom, ki so izskočili ali strmoglavili nad Srbijo ob vračanju z bombniških napadov na srednjo in vzhodno Evropo. Nasprotno pa je bilo veliko pritožb glede ravnanja z letalci, ki so izskočili nad partizanskim ozemljem.

Častnikom za zvezo pri Mihailoviću so naročili, naj v Kairo poročajo samo o tistih operacijah, ki so jim bili sami priča ali pa jih lahko potrdijo s preverjanjem na kraju dogodka ali z zaslišanjem prič. Častniki za zvezo pri partizanih, ki se sami niso udeleževali akcij, so lahko poročali samo to, kar so jim povedali v Titovem štabu.

Lees navaja, da so bili srbski vaščani zelo nenaklonjeni partizanom, ker so jim jemali hrano, včasih na silo. Mihailovićevi možje so vedno plačali za živež.Armstrong je navedel primer, ko je BBC hvalil Tita za zavzetje mesta Priboja, čeprav je na omenjeni dan eden od njegovih srbskih kolegov tam nakupoval in ni opazil nobenega partizana!

Korčula

PWE je 31. Decembra 1943 poslal navodilo BBC: »… hvalite partizanske vojaške uspehe, vendar povejte karseda malo o njihovih političnih ciljih.« Poznejše direktive so postale celo še bolj neposredne, značilna je 27. maja: » Poudarite, da je Tito svoj komunistični nazor podredil jugoslovanskemu domoljubju in je zanikal, da namerava spremeniti srbski lastninski sistem.«

Tito je pozneje povedal, kako presenečen je bil, ko je videl, da sta Deakin in Maclean  tako pripravljena postati orodje za njegovo željo, da likvidira svoje politične nasprotnike. Leta 1969 je Deakina odlikoval s partizansko zvezdo prvega reda »za posebne zasluge v narodnoosvobodilni vojni«. Maclean je bil do takrat že zasut z veliko višjimi nagradami. Po besedilu iz njegovega nekrologa mu je Tito dal »počitniško hišo na Korčuli, čeprav tujci v komunistični Jugoslaviji uradno niso smeli imeti nepremičnin v svoji lasti«. Deakin se je zanašal na informacije, ki so mu jih posredovali partizani. Kot poklicni zgodovinar se je moral zavedati, da so pristranske in bi jih moral potrditi z drugimi, manj subjektivnimi viri. Deakin Churchillu sploh ni omenil mirovnih pogajanj med partizani in Nemci marca 1943.

Stotnik Walter R. Mansfield, ki je leta 1943 bil v Srbiji: »V mnogih primerih je BBC lažno pripisoval partizanom mnoge operacije, ki so jih v resnici izvedli četniki. Mihailović in njegovi voditelji so izgubili vsako zaupanje v Britance, ker so bili prepričani, da so jih prodali Stalinu.«

Mansfieldov vtis je bil, da ljudje v Srbiji ne podpirajo partizanov in so proti komunizmu. Vsak kmet hoče samo svojega kralja in demokratično obliko vladavine. To smo slišali tisočkrat. Kmetje se bojijo partizanov in jih sovražijo, imajo jih za sovražnika, ki jim požiga hiše in jemlje vso hrano, kar jo imajo. Opazil je, da partizani požigajo hiše Mihailovićevih podpornikov.

Tekst predstavlja odlomke iz knjige Titova velika prevara, avtor Peter Batty.
Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Tito je britanskega zgodovinarja, ki je Churchilla zavajal o partizanskih “junaštvih”, nagradil s počitniško hišo na Korčuli
5 (100%) 1 vote