Spoznajte podjetje, ki vam zavaruje plačila oz. terjatve

Vas zanimajo vse podrobnosti o zavarovanje terjatev, potem preverite podjetje ALPHA CREDO d.o.o. za zavarovanje plačil oz. terjatev. Omenjeno podjetje iz Ljubljane ima prednosti v primerjavi z ostalimi ponudniki enakih storitev. Njihova prva prednost je zagotovo znanje, ki temeljijo na bogatih izkušnjah in ker so pri svojem delu popolnoma neodvisni. Svojim strankam ponujajo napredne rešitve in ker imajo dostop do mednarodnih produktov.

Alpha Credo

Zakaj bi se sploh odločili za zavarovanje terjatev?
Zavarovanje plačil oz. terjatev je zavarovalni produkt, ki podjetje ščiti pred plačilno nesposobnostjo kupcev. V primeru, da vaš kupec terjatev ne poplača zaradi likvidnostih težav ali nastopa insolventnega dogodka, potem neporavnane terjatve, skupaj s stroški izterjave, povrne izbrana zavarovalnica. Zato ustrezno izdelan zavarovalni program za zavarovanje plačila oz. terjatev zavarovancu omogoča varno domače in mednarodno poslovanje, saj so vsa tveganja neplačil prenešena na izbrano kreditno zavarovalnico. Zavarovanje plačil oz. terjatev je odlična alternativa tradicionalnim oblikam zavarovanja kot so na primer avansna plačila, bančne garancije, menice, poroštva in izvršnice. Zavarovanje plačila je enako pomembno kot ostale oblike premoženjskega zavarovanja, ki ga izberete za svoje premoženje, saj so zamude dolžnikov, stečaji in prisilne poravnave precej bolj pogosti škodni dogodki kot denimo potresi, požari ali druge naravne katastrofe.

Kaj je pri zavarovanju terjatev še pomembno?
Pri zavarovanju terjatev morate biti pozorni na obvladovanje kreditnih tveganj, saj je to zelo pomembno za vsako podjetje, ker so terjatve do kupcev premoženje, ki v mnogih primerih predstavlja pomemben del sredstev vašega podjetja. Prav tako so pomembna kreditna zavarovanja terjatev – prenos tveganja neplačil kupcev zaradi insolventnosti ali dlje časa trajajoče plačilne nesposobnosti. Seveda se morate pozanimati tudi o prednostih in koristih, ki jih imate s prenosom tveganja neplačil kupcev na specializirano kreditno zavarovalnico, ki ta tveganja nedvomno lažje nosi kot pa vaše podjetje, tako si zagotovite potrebno gospodarsko varnost poslovanja. Na koncu pa je zelo pomembna tudi kreditna pogodba in določen limit posameznega kupca. Vsaka kreditna zavarovalnica preveri boniteto kupca in mu določi kreditni limit oz. maksimalno izpostavljenost do posameznega kupca.

Alpha Credo

V podjetju ALPHA CREDO ponujajo tudi kompleksne programe zavarovanja
Analizo začnejo z razumevanjem poslovnega modela stranke, saj se zavedajo, da vsaka dejavnost narekuje posebne okoliščine poslovanja in da je stranka lahko specifično pozicionirana znotraj teh okoliščin. Kot zavarovalni posredniki vedno na prvo mesto postavljajo interese stranke in oblikujejo rešitve, ki najbolje ustrezajo njenim potrebam, od postopkov kreditne politike, dobičkonosnosti, narave odnosa s skupinami kupcev in še nekaj zelo pomembnega – kapacitete za prevzemanje tveganj ter strankinega dojemanja tveganj.

Z vidika vrst zavarovanja so ozko specializirani le za kreditna zavarovanja oz. zavarovanje terjatev, so pa zelo odprti za vse velikostne razrede strank. Bazo strank sestavljajo tako majhni podjetniki na eni strani velikostnega spektra, kot velike multinacionalne družbe, na drugi strani velikostnega spektra. Ker ni enotnih rešitve, ki bi zadovoljila različne potrebe, vedno vložijo veliko časa v optimalno zasnovo programa kreditnega zavarovanja. Njihovi programi kreditnega zavarovanja segajo od zelo preprostih, do kompleksnih globalnih programov. Ena od njihovih prednosti je zagotovo poznavanje organizacij in osredotočenost različnih zavarovalnic, lahko vedno poiščejo optimalno kombinacijo centralno-dogovorjenih globalnih rešitev, ki jih prilagajajo posameznim lokalnim trgom hčerinskih družb.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*