Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za večjo varnostDopolnilno zdravstveno zavarovanje ti omogoča kritje stroškov, ki jih obvezno zavarovanje ne more. WIZ Zdravje krije razna doplačila zdravstvenih storitev, ki bi sicer šla iz vašega lastnega žepa. V Sloveniji namreč velik del tovrstnih storitev ne krije omenjeno zavarovanje. Da bi si omogočili večjo varnost tudi s finančnega vidika, vam dopolnilno zdravstveno zavarovanje WIZ omogoča:

  • brezplačne zdravstvene storitve,
  • storitve prehrane in nastanitev v zdraviliščih ali bolnišnici,
  • zdravila predpisana na recept,
  • zdravila z vmesne in pozitivne liste,
  • neurgentne reševalne prevoze,
  • zdravstvene pripomočke,
  • zobnoprotetične nadomestke do določene vrednosti,
  • slušne, očesne, ortopedske, ortotične in ostale pripomočke tehnične narave, do določene vrednosti

dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Takšno zavarovanje je namenjeno vsem posameznikom, ki imajo že urejeno in veljavno zdravstveno zavarovanje, ob enem pa so zavezanci za doplačila. Navadno so to študentje brez statusa, upokojenci, zaposleni, kmetje in osebe stare nad 26. let. Obvezno zdravstveno zavarovanje je namreč pogoj za sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja WIZ Zdravje, saj mora razna doplačila plačati tisti posameznik, ki nima v celoti kritih stroškov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V primeru, da se odločite za sklenitev tovrstnega zavarovanja, dobite pri WIZ Zdravju še dodatne ugodnosti. Če prvič sklenete omenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ob sklenitvi prejmete denarno vsoto v vrednosti 40 € ali pa določeno ugodnost v vrednosti do 99€. Poleg naštetega, imajo v svoji ponudbi še obilico drugih ugodnosti.  

Pogodbo med zavarovalnico in posameznikom sestavlja polica in splošni pogoji. Polica je namreč dokazilo o zavarovanju. Pri sklenitvi WIZ Zdravje preveri podatke o zavarovanosti posameznika in na podlagi tega ugotavlja morebitno čakalno dobo in doplačilo na premijo. Če ugotovijo, da je na polici upoštevana določena čakala doba ali pa je na premijo obračunano doplačilo, zagotovijo zavarovancu novo polico. V kolikor se stranka s popravki ne strinja, lahko od pogodbe odstopi v 15 dneh od nove police. Če posameznik od tega ne odstopa, se to šteje, kot soglašanje oziroma strinjanje z novo nastalo polico.

Čakalna doba pri zdravstvenem zavarovanju je 3-mesečno obdobje, ko posameznik nima kritja. Čeprav plačuje premijo, njegovo zdravstveno zavarovanje ni bilo urejeno pravočasno. Vsekakor tovrstna čakalna vrsta ne velja za vse posameznike, temveč le za:

  • Osebe, ki niso sklenile zavarovanje v enem mesecu, torej od dneva ko so postali zavezanci za dopolnilno zdravstveno zavarovanje in obvezno zdravstveno zavarovanje. Po večini sem spadajo študentje ali dijaki, ki jim poteče status in ne sklenejo zavarovanja ob pravem času.
  • Osebe, ki želijo odpovedati dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter ne sklenejo novega v roku enega meseca.

WIZ Zdravje traja dokler ga pogodbena stranka ne odpove, torej do preklica za nedoločen čas. Prav tako lahko zavarovalnica odpove posameznikovo zavarovanje v primeru, da oseba ne plačuje premije. Pogoj, da je polica sploh veljavna, je plačilo letne premije ali prvega obroka. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje torej začne veljati z veljavnostjo police in posledično s plačilom. V primeru, da imate na polici čakalno dobo, kritje začne veljati naslednji dan oziroma ob poteku čakalne dobe.

V kolikor premija ni redno plačana, zavarovalnica začasno odvzame svoje jamstvo. To pomeni, da gredo doplačila v primeru koriščenja zdravstvenih storitev iz vašega žepa. Ko je premija plačana, vam na podlagi računov vrnejo stroške. To opravijo pod obsegom in pogoji, kot bi jih plačali izvajalcem tovrstnih zdravstvenih storitev. Če premija ni plačana, vam zavarovalnica povrne stroške. Povračilo stroškov je v tem primeru zmanjšano, zaradi neporavnanih obveznosti. Polico lahko zavarovalnica razdre, če posameznik premij ne plačuje daljše časovno obdobje.

WIZ Zdravje svetuje redno plačevanje premij, saj si s tem zagotovite varnejšo prihodnost. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje vam nudi zaščito, zdravstvene storitve pa bodo v celoti plačane iz vašega žepa.

Dopolnilno zavarovanje WIZ Zdravje odlikuje preprosta sklenitev preko spleta. Potrebujete zgolj svoje osebne podatke in številko zdravstvene kartice. V primeru, da ste že zavarovali pri drugi zavarovalnici, vam pri menjavi svetujejo in pomagajo. V pomoč pri sklenitvi zavarovanja preko spleta, vam pomaga tudi video vodič.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*