Gradbeni nadzor – cenik je odvisen od obsega dela

Cena gradbenega nadzora je kompleksen dejavnik, ki je odvisen od več pomembnih faktorjev. Ko gre za gradbeni nadzor cenik pokaže, da je cena odvisna od obsežnosti gradnje, vrste objekta, stopnje zahtevnosti gradbenih del, kakovostne izdelane projektne dokumentacije in izbire visokokakovostnih izvajalcev del. Cena za gradbeni nadzor (cenik se določa tudi s pomočjo priporočil Inženirske zbornice Slovenije) se prilagaja vsakemu posameznemu povpraševanju in njegovim specifičnim zahtevam investitorja.

Pri izbiri gradbenega nadzornika je ključnega pomena upoštevati več vidikov. Mednje sodijo izobrazba nadzornika, njegova strokovnost, pretekle izkušnje in reference ter način dela, ki ga prakticira. Kvaliteta izvajanja gradbenega nadzora ter uspešnost celotnega gradbenega projekta sta namreč močno odvisni od teh dejavnikov. Prav tako se cena gradbenega nadzora prilagaja glede na pričakovanja naročnika. Naročnik lahko od nadzornika pričakuje zgolj nasvete in drugo mnenje, ali pa lahko pričakuje aktivno reševanje težav, učinkovito komunikacijo ter vodenje celotne ekipe na gradbenem projektu.

Gradbeni nadzor cenik

Cena gradbenega nadzornika – povzetek priporočenih urnih postavk

Priporočena cena za gradbeni nadzor (cenik določa Inženirska zbornica Slovenije), je odvisna od različnih faktorjev, med katerimi so osebne kompetence nadzornika, opis dela in področje njegovega delovanja. V prvo skupino nadzornikov z nižjo urno postavko spadajo tisti, ki opravljajo naloge samostojno in zahtevajo posebno teoretično strokovno znanje ter praktične izkušnje. Priporočena cena gradbenega nadzora za to skupino del se giblje med 50 in 60 € na uro.

V drugo skupino sodijo nadzorniki, ki izvajajo zahtevno in odgovorno delo, ki jim je poverjeno samostojno delo in zahteva posebno teoretično strokovno znanje ter praktične izkušnje. Za tovrstno delo je priporočena cena gradbenega nadzora med 60 in 80 € na uro. V tretjo skupino se uvrščajo vodje nadzora, ki opravljajo zelo zahtevno delo samostojno in so pooblaščeni za vodenje, usposabljanje in nadzor drugih zaposlenih ter vodenje skupin iz različnih delovnih skupin. Priporočena cena je višja za tovrstni gradbeni nadzor – cenik pokaže da se giblje med 80 in 100 € na uro.

Zadnjo skupino sestavljajo nadzorniki, ki opravljajo izjemno zahtevno delo, nosijo veliko odgovornost, izvajajo izčrpavajoče naloge in običajno vodijo skupine zaposlenih iz različnih delovnih skupin. Priporočena cena gradbenega nadzora za tovrstno delo se giblje med 100 in 130 € na uro.

Cena gradbenega nadzora in vpliv lokacije gradnje

Cena za izvajanje gradbenega nadzora je priporočena s strani Inženirske zbornice Slovenije in je odvisna od več dejavnikov, med katerimi je pomembna tudi lokacija gradnje. V podjetju Xplan so sposobni ponuditi konkurenčne cene, ki se prilagajajo lokaciji gradnje, saj redno delujejo na različnih lokacijah, kot so Koper, Ljubljana in Maribor.

Prilagajanje cene glede na vrednost projekta

Nekateri investitorji želijo, da se za gradbeni nadzor cenik oziroma cena ne bi zvišala. Ta opcija je zagotovo možna in se lahko razpravlja po preučitvi projektne dokumentacije in zahtev investitorja ter vrednosti celotnega projekta.

Pomembnost kompetenc pri določanju cene

Kompetence nadzornika igrajo ključno vlogo pri določanju cene gradbenega nadzora. Vodje nadzora, ki so redno in trajno pooblaščeni za vodenje, usposabljanje in nadzor drugih zaposlenih, ter vodijo skupine zaposlenih iz drugih delovnih skupin, imajo višjo urno postavko v primerjavi z nadzorniki del, ki opravljajo naloge samostojno, vendar zahtevajo le posebno teoretično strokovno znanje in praktične izkušnje.

Pomembnost izbire ustreznega nadzornika

Ko potrebujete gradbeni nadzor, je ključno, da najamete strokovnjaka z ustrezno izobrazbo in znanjem s področja gradbeništva, kot je gradbeni inženir ali arhitekt. Nadzornik mora biti registriran pri pristojni zbornici, na primer Zbornici za arhitekturo in inženirstvo Slovenije (ZAPS) ali Inženirski zbornici Slovenije (IZS), in imeti potrebne kvalifikacije za opravljanje gradbenega nadzora.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*