Informativni izračun dohodnine 2016 bo znan konec meseca marca

Konec meseca marca in maja bo dohodnina 2016 znana vsem zavezancem. Daj bogu kar je božjega, cesarju kar je cesarjevega. Oziroma, dve stvari sta neizbežni: smrt in davek. Finančna uprava že razpolaga s ključnimi podatki za izračun dohodnine 2016, saj so jih bili dolžni posredovati izplačevalci dohodkov do konca januarja 2017. Izjema velja, če ne gre za plačnika davkov v RS, to pomeni, da je izplačevalec fizična oseba ali gre za dohodek iz tujine, v tem primeru smo po zakonu dolžni napovedati dohodke z napovedjo pri finančnem uradu.

dohodnina 2016 informativni izračun dohodnine 2016 list

Tako na FURS-u že obdelujejo podatke o naših dohodkih, plačanih prispevkih, že odtegnjenih akontacijah dohodnine, ki se seveda upoštevajo za letni izračun dohodnine 2016. Imajo tudi podatke o olajšavah za vzdrževane družinske člane, če smo o tem v letu 2016 obvestili delodajalca in nam je olajšave že upošteval pri obračunu mesečnih akontacij. Če le-tega nismo naredili, je šestega februarja potekel skrajni rok za oddajo obrazca na FURS za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov, ki ga lahko FURS-u dostavimo osebno, priporočeno po pošti ali preko portala e-davki, za katerega pa potrebujemo seveda kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga pa ni problem pridobiti pri ustrezni inštituciji (sigovca, poštarca….).

No, če smo ujeli rok 6. februar pomeni, da naj bi bile olajšave upoštevane za informativni izračun dohodnine 2016. Toda vemo, kako je pri množičnih obdelavah podatkov… Ko prejmemo informativni izračun dohodnine 2016, ga nikoli ne smemo takoj pospraviti med dokumente brez, da bi ga prej skrbno pregledali. Če olajšave niso omenjene,  upoštevane, nepravilno upoštevane, če podatki o dohodkih niso pravilni, pa naj gre v naše dobro ali slabo, imamo čas v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna, da vložimo ugovor, s katerim želimo popraviti napako v informativnem izračunu, spremeniti davčno olajšavo, se odpovedati olajšavi za VDČ…Tudi če do sedaj nismo uveljavljali olajšave, je ugovor zadnji rok, ko to lahko naredimo. Namreč od tukaj naprej bodo,  glede spreminjanja olajšave za VDČ,  v veliki večini vse bitke s finančno upravo, izgubljene. Olajšava za VDČ se namreč ne prizna samodejno, ampak na zahtevo zavezanca, če izpolnjuje zakonske pogoje za to. Olajšava za enega vzdrževanca se prizna samo enemu vzdrževalcu za izračun dohodnine 2016. Če se dva zavezanca, ki oba izpolnjujeta pogoje, ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo, se po zakonu olajšava razdeli. Se pa olajšava davčnemu zavezancu prizna samo za čas, ko je dejansko vzdrževal osebo, za katero uveljavlja olajšavo, kar ugotavljajo uradniki v posebnem ugotovitvenem postopku na podlagi vloženih vlog ali po uradni dolžnosti.

Kot že omenjeno, se olajšava za vzdrževanje ne prizna samodejno, ampak na našo zahtevo. Samodejno se prizna splošna olajšava, njena višina je odvisna od višine dohodkov in je  od 3.302,70 EUR do 6.519,82 EUR,  za tiste z najnižjimi dohodki. Ampak pozor: splošna olajšava se nam prizna pod pogojem, da nas nihče ne uveljavlja kot vzdrževanega člana. Če imamo študenta, oziroma smo študent, dijak in pridno delamo preko študentskega servisa je za razmisliti ali naj za nas starši uveljavljajo olajšavo za VDČ. Na spletu je veliko priložnosti za izračun dohodnine, tudi sama finančna uprava ima na spletni strani naložen programček, s katerim si lahko izračunamo dohodnino, z različnimi kombinacijami olajšav. V vsakem primeru ima redni  študent/dijak pri študentske delu pravico do študentske olajšave, v višini 75% splošne, to je za leto 2016, 2.477,03 EUR.

Poleg tega imajo dijaki in študenti pravico do uveljavljanja stroškov po Uredbi do potnih stroškov, kar lahko uveljavljajo najkasneje v ugovoru.

Zadnjega marca 2017 bo odpremljen prvi sveženj za informativni izračun dohodnine 2016. V tem kupu bodo bolj enostavni IID-ji, takšni brez olajšav za vzdrževane člane, če nimamo registrirane dejavnosti, katastrskega dohodka….Konec maja je na vrsti za odpremo drugi sveženj, za vse ostale. Informativni izračun dohodnine je odpremljen z navadno pošto, to pomeni, da je vročen 15 dan od odpreme, ki je odtisnjena na njegovem ovoju, do 15 dni po tem pa imamo čas, da vložimo ugovor.

Glede na to, da so olajšave v zadnjih letih minimalizirane, preverimo še, ali imamo priznano olajšavo za dodatno pokojninsko zavarovanje, če si ga seveda sami plačujemo (tretji pokojninski steber).

Informativni izračun dohodnine 2016 bo poslan do 15. junija 2017, ne glede na višino dohodka. To pomeni, da ga bodo dobili tudi tisti z najnižjimi dohodki, ki pa jim je bila med letom odtegnjena akontacija, zato lahko računajo na vračilo tega davka.

Če pa informativni izračun dohodnine 2016 ni prispel na dom, pa smo zavezanec za dohodnino,  moramo po zakonu do konca julija 2017 sami oddati napoved za odmero dohodnine 2016. V napovedi lahko uveljavljamo olajšavo za vzdrževane družinske člane tudi, če je prej nismo. Prav tako se z napovedjo izpodbija vročitev informativnega izračuna, če se je pošta na poti do nas izgubila.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*