Male čistilne naprave – kaj je dobro vedeti, preden se odločite za nakup?

Voda je naše največje bogastvo in naša naloga je, da jo varujemo pred onesnaženjem. Velik vir onesnaženja podtalne vode predstavljajo izpusti iz gospodinjstev, pred katerimi pri nas v večini varuje javna komunalna infrastruktura. Kjer to ni mogoče, pa morajo gospodinjstva sama poskrbeti za montažo čistilne naprave. Ta je z zakonom zapovedana pri vseh gospodinjstvih, ki niso priključena na javno komunalno infrastrukturo. Poznamo velike in male čistilne naprave, cena pa je med drugim odvisna prav od velikosti.

Kaj o namestitvi čistilnih naprav pravi zakonodaja?

Zakonodaja glede čiščenja in odvajanja komunalnih voda se je s časom spreminjala, saj je postajalo jasno, da so prejšnje določbe enostavno preveč ambiciozne, v zadnjih nekaj letih pa je Uredba o čiščenju in odvajanju komunalne odpadne vode dobila svojo (zaenkrat) končno podobo.

male čistilne naprave cevi odpadna voda

Trenutno glede namestitve čistilnih naprav velja sledeče: Gospodinjstva in lastniki ostalih objektov, pri katerih priključitev na javno komunalno infrastrukturo ni mogoča in trenutno nimajo nameščenega sistema za prečiščevanje odpadne gospodinjske vode, morajo čistilno napravo montirati do konca leta 2021. V Sloveniji je nekaj ponudnikov, ki se ukvarjajo s prodajo in montažo čistilnih naprav, med tistimi z najbolj bogato ponudbo pa je podjetje Cementni izdelki Gorec d.o.o.. V njihovi ponudbo so raznolike male čistilne naprave, cena teh naprav pa je izjemno konkurenčna.

Zakonodaja dovoljuje uporabo pretočne greznice, če je bila ta nameščena po predpisih, ki so veljali v času namestitve – a le do prve prenove objekta. Tu luknja v uredbah omogoča, da lahko tisti, ki imajo že nameščeno pretočno greznico, to teoretično obdržijo za vedno, seveda pod pogojem, da objekta nikoli ne prenavljajo – kot rekonstrukcija šteje vsak poseg v objekt, za katerega mora lastnik pridobiti gradbeno dovoljenje. Na nekaterih območjih izpust komunalnih voda v okolje ni dovoljen v nobenem pogoju. To so na primer vodovarstvena območja. Tam morajo lastniki objektov za obdelavo odpadne vode namestiti nepretočno greznico namesto male čistilne naprave – cena nepretočne greznice pa je višja, saj je to potrebno pogosto prazniti.

Kako veliko čistilno napravo potrebujete?

Seveda ni vsaka čistilna naprava primerna za vsak objekt. Kako veliko čistilno napravo potrebuje objekt, je odvisno od njegove velikosti oziroma števila ljudi, ki bodo »proizvajali« odpadno komunalno vodo. V grobem čistilne naprave delimo na velike in male čistilne naprave – cena je seveda odvisna tudi od velikosti. Prve so namenjene čiščenju voda v kanalizaciji in odpadnih voda velikih objektov, druge pa so primerne za stanovanjske hiše in manjše objekte. Velikost oziroma zmogljivost čistilne naprave se označuje s populacijskim ekvivalentom oziroma PE. To je enota, s katero je izražena dnevna stopnja onesnažene komunalne vode, ki jo »proizvede« objekt oziroma gospodinjstvo. Več, kot je ljudi v objektu, večji populacijski ekvivalent mora imeti čistilna naprava. V podjetju Cementni izdelki Gorec d.o.o. usposobljeni strokovnjaki brez težav priskočijo na pomoč in vam svetujejo, kako velika čistilna naprava je primerna za vaš objekt.

Pri izbiri čistilne naprave glede na velikost je potrebna previdnost. Niti čistilne naprave s premajhnim niti tiste s prevelikim PE ne bodo dobro opravljale svojega dela. Tako ni dobra ideja, da se v želji po varčevanju odločite za nakup manj zmogljive male čistilne naprave. Cena nakupa bo res nižja, a na dolgi rok bodo izgube večje, saj takšna čistilna naprava ne zmore prečistiti vse vode, ki jo »proizvaja« gospodinjstvo. Ravno tako ni dobra taktika, da se zaradi potencialne boljše učinkovitosti odločite za nakup zmogljivejše male čistilne naprave. Cena naprave z večjim PE je seveda višja in predstavlja nepotreben strošek, saj bo tako kot premajhno tudi predimenzionirano čistilno napravo slej ko prej potrebno zamenjati za čistilno napravo optimalnih dimenzij. V napravi s prevelikim PE proces čiščenja sploh ne bo stekel.

Velikost ni edino, kar vpliva na ceno male čistilne naprave. Cena je odvisna tudi od tega, ali ima čistilna naprava plastičen ali betonski rezervoar. Pri plastičnem rezervoarju male čistilne naprave cena nakupa ne dosega takšnih višin kot pri betonskem, je pa slednji zato bolj odporen na negativne vplive in omogoča prihranek na dolgi rok.

Montaža male čistilne naprave, cena in potrebna dovoljenja

Običajno vgradnjo izvede podjetje, pri katerem je bil opravljen nakup male čistilne naprave. Cena montaže je ponavadi vključena v ceno nakupa.

Montaža male čistilne naprave običajno poteka tako, da se najprej izkoplje gradbena jama, v katero bo čistilna naprava nameščena, nato se vanjo vloži čistilna naprava, na koncu pa se jama zasuje. Potrebna je tudi pozornost, da v gradbeni jami ni vode in da je za časa montaže območje ustrezno zaščiteno, da ne pride do nezgod pri vgradnji.

Pa dovoljenja? Mala čistilna naprava se smatra kot enostaven objekt, zato zanjo ni potrebno gradbeno dovoljenje. Pri postavljanju hiše je postavitev čistilne naprave del projekta gradnje, tako da tudi v tem primeru ni treba imeti gradbenega dovoljenja. Pred začetkom montaže je potrebno le obvestiti pristojno komunalno podjetje. Dokumentacija, komunalnemu podjetju posredovana naknadno, lahko privede do delne oprostitve plačila okoljske dajatve za obremenjevanje voda.

Vzdrževanje

Vsaka čistilna naprava potrebuje redno vzdrževanje, pogostost pa je odvisna od vrste čistilne naprave, ki jo izberete. Male čistilne naprave do 50 PE je potrebno redno pregledovati in iz njih odvajati blato. Za to je v okviru občine zadolžena javna služba, ki na vsakih nekaj let izvede pregled in odvoz blata iz male čistilne naprave. Cena se razlikuje od občine do občine, preračuna pa se glede na prostornino čistilne naprave.

Vsaka čistilna naprava ima tudi določeno garancijsko obdobje, o katerem lahko stranki več pove ponudnik – na primer podjetje Cementni izdelki Gorec d.o.o..

K vzdrževanju pa ne spadajo zgolj redni pregledi in odpravljanje morebitnih napak. Obstajajo določene snovi, ki izjemno slabo vplivajo na delovanje male čistilne naprave, cena vdora teh snovi v čistilno napravo pa je lahko v najboljšem primeru od 14 do 30 dni čakanja, da se ravnovesje v čistilni napravi ponovno vzpostavi, v najslabšem pa celo predčasna menjava.

Namen čistilne naprave je čiščenje odpadnih voda iz kopalnice, kuhinje in stranišča. Pogosto pa se znajdejo v odtoku tudi snovi, ki tja ne spadajo in lahko resno ogrozijo delovanje male čistilne naprave. Metanje odpadkov v straniščno školjko, na primer, ni škodljivo le za okolje, temveč tudi za čistilno napravo, ki skrbi, da je voda očiščena, preden se izteče nazaj v okolje. Vanjo torej ne spadajo kondomi in menstrualni pripomočki, močne kisline in lugi, lasje, strupi in gnojila, barve in topila, vroča voda (nad 35 stopinj Celzija), voda iz džakuzijev, maščobe, olja in ostanki hrane, papirnate brisačke in vlažilni robčki. Slednji lahko povzročijo pravi kaos, tako da nikakor ne spadajo v male čistilne naprave. Cena neupoštevanja teh priporočil je lahko visoka.

Male čistilne naprave – cena in subvencije

Cena čistilne naprave je med drugim odvisna tudi od njene velikosti. Velike čistilne naprave imajo seveda višjo ceno kot male čistilne naprave. Cena male čistilne naprave, primerne za gospodinjstva, se giblje med 3000 in 5000 evri brez stroškov izkopa in montaže.

Kot že rečeno lahko vgradnja male čistilne naprave pomeni delno oprostitev okoljske dajatve za obremenjevanje voda, subvencija za čistilno napravo pa pripada tudi tistim, ki se prijavijo na aktualen razpis Ekosklada za nakup in vgradnjo male čistilne naprave. Cena varovanja okolja bo tako nekoliko nižja.

Za vse vaše potrebe glede čistilnih naprav se obrnite na podjetje Cementni izdelki Gorec d.o.o.. Njihovi strokovnjaki bodo z vami z veseljem spregovorili o temah, kot so velikost male čistilne naprave, cena, montaža in vzdrževanje.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*