Odškodninski zahtevek za telesne poškodbeOdškodninski zahtevek za telesne poškodbe pri prometnih nesrečah načeloma ne vsebuje krivdne in objektivne odgovornosti, ker so odškodninska upravičenja v primeru prometnih nesreč urejena z zakonom, kjer ni potrebno dodatno pojasnjevati odgovornosti, saj je zadostna podlaga policijski zapisnik ali evropsko poročilo o prometni nesreči.

Pri poškodbah na delovnem mestu pa je v postopku odškodninski zahtevek za telesne poškodbe potrebno argumentirati s krivdno ali objektivno odgovornostjo, ali oboje hkrati. Gre namreč za odgovornost delodajalca, ki pa jo prevzame zavarovalnica, pri kateri ima delodajalec zavarovano civilno odgovornosti za poškodbe pri delu.

odškodninski zahtevek

Tudi pri ostalih poškodbah, ki se zgodijo na javni ali zasebni površini, je potrebno pravno utemeljevati v odškodninskem zahtevku za telesne poškodbe, krivdno oziroma objektivno odgovornost.

Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe je specificiran po kategorijah s katerimi se ovrednoti višina odškodnine po posameznih elementih, ki skupaj predstavljajo seštevek ali celoto vrednosti zahtevane odškodnine. Najbolj tipično kategorizirani elementi odškodninske zahtevka za telesne poškodbe so:

– pretrpljene in bodoče pretrpljene telesne bolečine,

– nevšečnosti med zdravljenjem,

– duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti,

– skaženost,

– strah,

– in druge.

Potrebno je omeniti, da odškodninski zahtevek za telesne poškodbe vsebuje v posebnem odstavku tudi zahtevek za materialno škodo, ki predstavlja izpad dohodka, stroške zdravljenja, morebitno bodoč materialno škodo – predvideni bodoči izpad zaslužka v obliki rente, ki lahko vsebuje tudi ostale stroške za tujo pomoč. Pri renti gre običajno za hude telesne poškodbe.

Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe je tudi podlaga, če se kasneje spiše tožbeni zahtevek, saj je sama tožba spisana na osnovi odškodninskega zahtevka, je pa tožba seveda še dodatno oblikovana v nekoliko širši in svojstveni obliki.

Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe se vloži zoper zavarovalnico, ki nudi kritje za odškodninske odgovornosti svojega zavarovanca.

Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe povzroči tudi, da začnejo 15. dan po njegovi vložitvi teči zavarovalnici zakonite zamudne obresti.

odškodninski zahtevek za telesne poškodbe

Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe se lahko vloži zoper pravno osebo in fizično osebo. Zoper fizično osebo se odškodninski zahtevek za telesne poškodbe vlaga predvsem v primeru fizične napada ali v primeru, da je kolesar povzročil prometno nesrečo, saj kolesa zaenkrat nimajo zavarovanega kritja za poškodbe do 3. osebe. Odškodninski zahtevek predstavlja pravno sredstvo s katerim se začne odškodninski postopek in je podlaga za vsa kasneje vložena pravna sredstva, kot so ugovori, pritožbe in tožba, če se seveda prej ne sklene izvensodna poravnava. Priloga k odškodninskemu zahtevku so medicinski papirji iz katerih so opisani in pravno argumentirani vsi elementi samega odškodninskega zahtevka, ki jih je potrebno pravilno denarno ovrednotiti in obrazložiti.

Če nasprotna stranka ne želi podati odgovora zoper njo vložen odškodninski zahtevek, se pošlje urgenca s postavljenim rokom 8 dni. V kolikor je prisotna še vedno pasivnost na nasprotni strani, se vloži opomin pred tožbo ali tožba.

Vsekakor mora biti odškodninski zahtevek za telesne poškodbe zelo profesionalno spisan in pravilno argumentiran. K odškodninskemu zahtevku za telesne poškodbe sodijo tudi ugovori in pritožbe, ki so sestavni del odškodninskega postopka, saj gre za pisna formalna pogajanje, ker so zavarovalnice ustna pogajanja začela izključevati in se pogaja večinoma samo še preko pisnih pravnih izdelkov.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*