Postavitev sončne elektrarne: ko energija ni več problem

Svetovno gospodarstvo se že lep čas srečuje z zelo veliko energetsko krizo. Slednja bistveno vpliva tudi na fizične odjemalce, zato ne preseneča, da je postavitev sončne elektrarne v zadnjih nekaj letih postala vse pogostejša odločitev gospodinjstev. Glavna prednost, ki vam jo lastna sončna elektrarna prinaša, je nedvomno energetska neodvisnost, ki posledično prispeva k bistveno nižjemu strošku porabljene električne energije. Investicija v postavitev sončne elektrarne se vam bo zelo kmalu povrnila v obliki znižanega zneska pri plačilu porabljene električne energije gospodinjstva. Pri tem pa je potrebno poudariti zelo pomembno dejstvo, da se višek proizvedene električne energije ne obračunava, ampak se odda v sistem vašega siceršnjega ponudnika električne energije. Zato je zelo pomembno, da je na vašem objektu postavljena ustrezna sončna elektrarna, ki zagotavlja optimalno količino električne energije glede na predvideno porabo.

postavitev sončne elektrarne

Prednosti samooskrbe z električno energijo

Kot smo že omenili, je glavna prednost sončne elektrarne neodvisnost od vašega ponudnika energije. Na tak način si bistveno znižate mesečne stroške pri porabljeni energiji, saj večji del te pridobite sami. Taki oskrbi z električno energijo pravimo samooskrba. Ta vam prinaša kar nekaj prednosti, med njimi pa naj omenimo predvsem:

  • ker ne gre za prodajo električne energije, ne potrebujete registracije dejavnosti,
  • potrebujete plačevati raznih prispevkov, ki so povezana z opravljanjem dejavnosti,
  • za priklop naprave na omrežje zadošča že vaše obstoječe merilno mesto,
  • zadošča le en števec električne energije, ki pa mora biti dvosmeren.

Pri samooskrbni sončni elektrarni se obračunava tudi poraba in proizvodnja električne energije, in sicer v okviru enega koledarskega leta. Pri tem se upošteva razlika med oddano in prevzeto električno energijo na merilnem mestu. V tem obdobju se, v kolikor ste proizvedli manj električne energije, kot ste jo porabili, razliko energije kupi od vašega dobavitelja električne energije. Če pa ste proizvedli več energije, kot ste jo porabili, pa se višek brezplačno odda v omrežje dobavitelja. Zato je zelo pomembno da postavitev sončne elektrarne izvede strokovno podkovano podjetje, ki vam bo znalo svetovati glede optimalne velikosti samooskrbne elektrarne, glede na vaše potrebe.

Ustrezna postavitev sončne elektrarne

Ko se odločate za lastno sončno elektrarno je najpomembnejše, da je ta ustrezna glede na vašo porabo električne energije oziroma potrebe vašega gospodinjstva. Pridobljena električna energija s samooskrbno elektrarno je namenjena izključno pokrivanju lastnih potreb po električni energiji. Velikost oziroma moč postavljene elektrarne mora zato ustrezati vsakemu posameznemu gospodinjstvu. To pomeni, da mora ta proizvesti točno toliko ali nekoliko manj električne energije, kot jo sicer potrebujete za pokrivanje svojih letnih potreb.

Kako močno sončno elektrarno za samooskrbo potrebujete, vam izračunajo strokovnjaki pri podjetju, ki ga izberete za postavitev sončne elektrarne. Svetujemo vam, da se za storitev izgradnje izberete ponudnika z večletnimi izkušnjami na področju postavitev sončnih elektrarn, ki vam bo znal svetovati, elektrarno pa postavil vrhunsko in brez napak.

Za čistejšo prihodnost

Z odločitvijo za postavitev sončne elektrarne pa boste nekaj dobrega naredili tudi za okolje. Sončna energija namreč velja za eno najčistejših, številni strokovnjaki pa menijo, da gre hkrati tudi za enega glavnih energetskih virov prihodnosti. Če tudi vi razmišljate zeleno, potem je odločitev za samooskrbo s pomočjo sonca brez dvoma prava odločitev.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*