Razvijanje programske opreme ali software engineering

V sodobnem svetu si je težko predstavljati življenje brez računalnikov, telefonov in ostalih pametnih naprav. Njihove funkcije lajšajo vsakdanje življenje tako v zasebnem kot poslovnem svetu, za kar je zaslužna predvsem programska oprema teh naprav. Dinamično poslovno okolje zahteva nenehno razvijanje programske opreme (software engineering), da je ta v koraku s časom, s tehnologijo in z uporabniki, ki to tehnologijo uporabljajo. Razvoj programske opreme je nepogrešljiv element za večjo uspešnost poslovanja v mnogih podjetjih oz. organizacijah – kakovost in učinkovitost programske opreme namreč vplivata na finančno stanje podjetja in tudi na zadovoljstvo kupcev oz. strank.

software engineering dekle

Kaj vključuje razvijanje programske opreme?

To je postopek, pri katerem se analizirajo potrebe uporabnikov, na podlagi katerih se nato oblikuje, konstruira in testira aplikacija za končne uporabnike, ki olajša določen proces – npr. nakupa, plačevanja različnih vrst storitev, plačevanja davkov in drugih dejavnosti. V ta namen se izdelajo posebni programski jeziki za programsko opremo teh aplikacij in tudi bolj zapletenih programskih sistemov. Razvijanje programske opreme lahko poleg tega vključuje tudi postopek analize že obstoječe programske opreme, ki jo, če je potrebno, prilagodi trenutnim potrebam aplikacij. Cilj tega razvoja je izboljšanje kakovosti, zmanjšanje  časa za opravljanje posamezne dejavnosti in povečanje proračunske učinkovitosti posameznega podjetja oz.organizacije.

Razvijanje programske opreme (software engineering) je prilagojeno posameznemu naročniku

Razvijanje programske opreme je hitro razvijajoča se panoga računalništva zaradi vse večje odvisnosti od digitalne in mobilne tehnologije. Razvijalci lahko za posamezne stranke ustvarijo prilagojene sisteme in s temeljito preučitvijo potreb sistematično delujejo skozi ves razvojni proces. Podjetje Tridens se ukvarja z razvijanjem programske opreme za različne dejavnosti in storitve:

  • za polnilne postaje za električna vozila: programska oprema omogoča upravljanje in nadzorovanje polnilnih postaj za električna vozila in tudi spremljanje uporabnikov teh polnilnih postaj. Ti lahko z mobilno aplikacijo dostopajo do lokacij polnilnih postaj, plačujejo polnjenje električnih vozil itd. Aplikacija na eni strani shranjuje vse potrebne podatke in hkrati komunicira s končnimi uporabniki, na drugi strani pa komunicira posredno s polnilno infrastrukturo z uporabo prehodne aplikacije. 
  • monetizacija: je proces izkoriščanja nečesa kot vira dobička in še posebej očitna je pri ponudnikih telekomunikacijskih storitev, ki uporabljajo podatke kot metodo za povečevanje svoje poslovne vrednosti in hkrati za izboljšanje uporabniške izkušnje. Gre za naročnine, ki so danes zelo razširjen poslovni model za prodajo blaga in storitev. Naročnina predstavlja pogodbo oz. zavezo stranke za izvajanje plačil za blago in storitve, za izvajanje obračunov pa se izdelajo posebne platforme s specifično programsko opremo. Monetizacija je idealna tudi za medije, gospodarske javne službe, e-mobilnost, zdravstveno industrijo in mnoga druga podjetja, zato je pomemben razvoj programske opreme specifično za vsako podjetje posebej.
  • različni načini plačilnih transakcij in plačevanje davkov: razvijanje programske opreme poteka tudi za različne načine plačevanja storitev (kot npr. Paypal, Wirecard, Authorize.net, Braintree, Cybersource), programska oprema za plačevanje davkov pa ponuja integracijo z različnimi ponudniki obračuna davkov, kot so Avalara, Vertex in SureTax.

software engineering ključek

Razvijanje programske opreme (software engineering) je zapleten postopek in ni jasno definiran proces, kjer si posamezne faze sledijo ena za drugo, temveč zahteva neprestano preverjanje in popravljanje stanja opreme v sodelovanju z naročnikom in skupaj s končnimi uporabniki programske opreme. Poleg razvijanja programske opreme programski inženirji skrbijo tudi za preizkušanje njene kakovosti in za vzdrževanje programske opreme. Ključna pri tem je hitra odzivnost na spremembe, zato učinkovito razvijanje programske opreme temelji na hitrem dostopu do novih storitev, ki jih razvijalci ponudijo naročnikom.

Razvijanje programske opreme poteka z uporabo natančno opredeljenih znanstvenih metod in načel, rezultat tega pa je zanesljiv in učinkovit programski izdelek. Končni izdelek mora biti skladen z odprtimi standardi, s sodobnimi razvojnimi smernicami in omogočati široko prenosljivost med različnimi platformami. Le tako lahko optimalno pripomore k izboljšanju poslovanja podjetja in h končnemu zadovoljstvu uporabnikov.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*