Visoka odškodnina Planinšec je specializirana za hude telesne poškodbe

Visoka odškodnina Planinšec je pravi naslov za vse, ki načrtujete pripravo odškodninskega zahtevka. Gre namreč za podjetje, ki je specializirano prav za odškodnine. In kot je mogoče razbrati že iz naziva samega podjetja, si strokovnjaki, zaposleni tam, prizadevajo za to, da pridejo njihove stranke do čim višjih odškodnin. Pogosto gre za odškodnine za hude telesne poškodbe, zato so nam v podjetju Visoka odškodnina Planinšec odgovorili na nekaj vprašanj o tej tematiki ter podali nekaj osnovnih informacij o izplačilu odškodnine za hude telesne poškodbe, in za pojasnila, zakaj je priporočljivo, da imate pri sestavi  dokumenta, kot je odškodninski zahtevek za telesne poškodbe, na voljo pomoč strokovnjakov.

visoka odškodnina planinšec avto

Za začetek bi nas zanimalo, kdaj je sploh mogoče govoriti o hudih telesnih poškodbah. Kaj vse sodi v to kategorijo in kakšne so običajne odškodnine za hude telesne poškodbe?

O hudih telesnih poškodbah, ki so običajno povezane s prometnimi nesrečami ali z delovnimi nezgodami, govorimo, ko gre za zelo intenzivno obliko poškodbe, ki v večini primerov pušča trajne posledice. Te se med drugim kažejo v potrebi po dolgotrajnem zdravljenju, katerega del je običajno tudi posebna terapija (npr. v Rehabilitacijskem centru Soča), ter v zmanjšanju opravilne in delovne sposobnosti. Primeri hudih telesnih poškodb so denimo poškodba glave, živcev ali notranjih organov ter paraplegija in tetraplegija. Odškodnina za hude telesne poškodbe lahko znaša od 45.000 pa vse do 450.000 €, v določenih primerih, če se izplača kapitalizirana renta, pa celo do 1.000.000 €. Visoka odškodnina Planinšec vam lahko pri tem pomaga.

Hude telesne poškodbe zagotovo močno vplivajo na delovne sposobnosti osebe. Kako se ta vidik upošteva pri določanju višine odškodnine za hude telesne poškodbe?

Huda telesna poškodba nedvomno predstavlja veliko oviro, ko gre za vprašanje sposobnosti posameznikov za opravljanje pridobitne dejavnosti, zaradi česar so lahko odškodnine za hude telesne poškodbe tudi zelo visoke. Ena izmed pravic, ki jo je možno uveljavljati, pa je tudi pravica do rente za izgubljeni zaslužek. Ta se praviloma izplačuje vse življenje, razen če pride do pomembnih sprememb okoliščin.

Gre pri tem nujno za mesečna izplačila odškodnine za hude telesne poškodbe ali se lahko morda renta izplača tudi v enkratnem znesku?

V določenih primerih je smiselno zahtevati t. i. kapitalizirano rento, pri kateri gre za enkratno, vnaprejšnje izplačilo. Vendar pa mora biti razlog za tovrstni zahtevek zelo natančno obrazložen. Za oškodovance, ki nameravajo vložiti zahtevek za izplačilo kapitalizirane rente, je tako skorajda nujna pomoč strokovnjakov, saj le z njihovo pomočjo lahko pridemo do ustrezne oblike odškodnine za hude telesne poškodbe. V takih primerih kontaktirajte podjetje Visoka odškodnina Planinšec.

Morebitna invalidnost pomeni ogromno sprememb oziroma prilagoditev tudi za svojce oškodovancev, predvsem za tiste, ki bivajo z njimi v skupnem gospodinjstvu. Ali so morda v tovrstnih primerih tudi svojci upravičeni do posebnih odškodnin?

Da, v primeru zelo hudih telesnih poškodb oziroma invalidnosti lahko v podjetju Visoka odškodnina Planinšec uredimo tudi odškodnine za bližnje, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z osebo s statusom invalida. Tudi tu seveda velja, da težja ko je oblika invalidnosti, višjo odškodnino lahko pričakujejo svojci.

Kaj pa če potrebuje oseba zaradi poškodbe dolgotrajnejšo profesionalno pomoč, na primer pri vsakodnevnih opravilih? Sklepamo namreč, da je potreba po tovrstni pomoči v primeru hude telesne poškodbe zelo pogosta. Je mogoče računati tudi na odškodnino, ki bi krila stroške, povezane s profesionalno pomočjo, ali je breme v celoti na plečih oškodovanca in njegovih bližnjih?

Ljudje, ki so utrpeli hude telesne poškodbe, so seveda upravičeni tudi do odškodnine za profesionalno pomoč, pri čemer se upošteva tudi obdobje pred vložitvijo odškodninskega zahtevka. Obenem naj poudarimo, da oškodovancem ta znesek pripada tudi v primeru, da jim pomoč nudijo svojci, in je identičen tistemu, ki bi bil potreben, če bi šlo za profesionalno pomoč.

Kaj bi želeli sporočiti tistim, ki razmišljajo o tem, da bi se priprave odškodninskega zahtevka lotili kar sami? Zakaj menite, da je bolje, če jim pri tem pomagajo strokovnjaki za odškodnine?

Naše izkušnje kažejo, da zavarovalnice večkrat poskušajo s poravnalnimi ponudbami, ki so daleč od zares pravične odškodnine. S pomočjo podjetja Visoka odškodnina Planinšec bodo oškodovanci, ki so utrpeli hudo telesno poškodbo, prišli do vseh izplačil, do katerih so upravičeni. Poleg odškodnine za hude telesne poškodbe oziroma nematerialno škodo ta izplačila vključujejo tudi povrnitev materialnih stroškov, ki so že nastali, in kritje stroškov, ki jih je mogoče pričakovati v prihodnje. V to so zajeti stroški zdravljenja, profesionalne pomoči pri vsakodnevnih opravilih, nakupa medicinskih pripomočkov, morebitne prenove bivalnih prostorov itn. Kot že omenjeno, Visoka odškodnina Planinšec svojim strankam pomagam tudi do rente za izgubljeni zaslužek, dodatno pa jim nudimo še pomoč pri urejanju invalidnin.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*