Vodenje zaposlenih na dober način je ključni del vsakega podjetja

Na uspešnost podjetja vpliva mnogo dejavnikov, eden izmed ključnih pa je način in uspešnost vodenja. Vodenje zaposlenih namreč zajema usmerjanje procesa dela, posledično pa omogočanje optimalne učinkovitosti dela, kar pozitivno vpliva na celotno podjetje. Za doseganje ustreznega načina vodenja, pa je potrebnega tudi nekaj znanja in veščin, kar se lahko pridobi s pomočjo dodatnih izobraževanj. Eno izmed tovrstnih izobraževanj oziroma seminarjev (seminar vodenje zaposlenih) najdete tudi na zgoraj priloženi povezavi. Seminar na temo vodenja zaposlenih temelji na predajanju znanja o tem, kako uspešno voditi delovno ekipo in kako postati bolj karizmatičen, upoštevan in predvsem učinkovit vodja.

vodenje zaposlenih

Uspešno vodenje zaposlenih in PCM model

Za doseganje napredka na področju vodenja zaposlenih, je potrebno pridobiti določena znanja in veščine, ki preverjeno pozitivno vplivajo na uspešnost delovne ekipe. Najpomembnejšo vlogo pri tem ima vodja, ki usmerja proces dela, zato je večji del seminarjev namenjen osebam na vodilnih položajih. Znanja in veščine ki se na seminarjih predajajo, pa temeljijo na PCM modelu. PCM model oziroma Process Communication Model je večkrat označen kot eden boljših vedenjsko komunikacijskih modelov na svetu. Ta model je razvila Nasa za potrebe dela in sodelovanja tudi v najtežjih pogojih, kar pomeni, da gre za bistveno učinkovitejši pristop kot pristop s pomočjo običajnih psiholoških razgovorov, kar dokazujejo tudi rezultati raziskav. Raziskovalci tako ugotavljajo, da je vodenje zaposlenih učinkovitejše, kadar temelji na PCM modelu.

Kaj pravzaprav je PCM model?

PCM model je priznan vedenjsko komunikacijski model, ki se pogosto uporablja v namene razvoja posameznikov in ekip. Osnovna dejavnost PCM modela je natančno testiranje področij, kot so osebnostni tipi, stresorji, psihološke potrebe, motivacijski dejavniki, komunikacija in drugi. Preko testiranja tovrstnih področij se namreč razkrije ogromno informacij o splošnih osebnostnih značilnosti posameznikov, ki vplivajo na delovanje celotne delovne ekipe. Nekatere pomembne osebnostne značilnosti, ki vplivajo na delovanje in vodenje zaposlenih, so veščine in šibkosti oseb, posebnosti izražanja, posebnosti govora in tudi posebnosti mimike posameznika. Naštete in mnoge druge značilnosti vplivajo na delovanje zaposlenih, zato je pomembno, da je vodja z njimi seznanjen. Process Communication Model tako razkriva pomembna področja, zaradi česar je model uporaben v poslovnem in tudi zasebnem svetu.

Kako lahko PCM model izboljša vodenje zaposlenih?

Process Communication Model se uporablja na mnogih področjih, saj ga je enostavno aplicirati na konkreten primer dela, zato se uporablja tudi na področju vodenja in izboljšanja le-tega. Povsem konkretno PCM model omogoča spoznavanje različnih delov posameznikov, tako vodja spoznava samega sebe in tudi svoje zaposlene. Preko modela vodja ugotavlja, katere so njegove šibkosti in močna področja, kar lahko pri vodenju uporabi. Enako pa mu model omogoča, da globlje spoznava svoje zaposlene, kar pozitivno vpliva na vodenje zaposlenih. PCM model se tako usmerja v področja, kot so vedenjski vzorci, prepoznavanje lastnih in tujih potreb, izboljšanje komunikacije in druga pomembna področja. Znanja na tovrstnih področjih vodji kasneje omogočajo, da učinkoviteje opravlja delo in poveča produktivnost znotraj celotne ekipe zaposlenih.

vodenje zaposlenih

Seminar vodenje zaposlenih in izvajanje v štirih programih

Vodenje zaposlenih ni ravno enostavno, zato so izobraževanja na tem področju še kako dobrodošla. Podjetje na zgoraj priloženi povezavi tako ponuja seminar vodenje zaposlenih oziroma več povezanih seminarjev, ki se izvajajo v štirih programih. Vsi štirje programi temeljijo na PCM modelu, dopuščajo pa prilagajanje posameznim podjetjem in njihovim željam. Programi, ki se izvajajo so trening komunikacijskih veščin, letni razvojni/ocenjevalni pogovori, kultura odličnosti zaposlenih in akademija vodenja. Pred vsako izvedbo programa se izvede ocena stanja, kateri se kasneje prilagodi celoten načrt izobraževanja, kar povečuje njegovo uspešnost.

Program trening komunikacijskih veščin in program letni razvojni/ocenjevalni pogovori

Vodenje zaposlenih se lahko izboljša s pomočjo programa trening komunikacijskih veščin, katerega namen je ozaveščanje vedenja in izboljšanje komunikacijskega vedenja pri udeležencih. V okviru programa udeleženci odrivajo svoje prednosti in pomanjkljivosti na področju komunikacije, ter pridobivajo veščine za izboljšanje komunikacije s sodelavci. Točna vsebina in obseg programa sta prožna ter dopuščata prilagajanje podjetju, v splošnem pa je program sestavljen iz 3 modulov po 6 andragoških ur. Naslednji program, torej program letni razvojni/ocenjevalni pogovori, pa je namenjen vsem vodjam, ki izvajajo ali bodo izvajali ocenjevalne pogovore z zaposlenimi. Vodenje zaposlenih vključuje tudi izvajanje tovrstnih pogovorov, zato je pridobivanje veščin na tem področju pomembno. Letni razvojni pogovori so namreč eni osnovnih instrumentov obojestranske komunikacije in vodenja.

Program kultura odličnosti zaposlenih in akademija vodenja

Program kultura odličnosti temelji na modelu, ki je v angleščini poimenovan kot employeeship. Pod to oznako se skriva odgovor na vprašanje, kako mobilizirati vse razpoložljive vire za doseganje skupnih ciljev in ciljev posameznikov. Poznavanje tega koncepta je za uspešno vodenje zaposlenih pomembno, saj vodjem omogoča uspešno spodbujanje zaposlenih k doseganju odličnosti na svojem področju. To pa vodi do zavzetosti za uspeh pri lastnem delu in zavzetosti za uspeh celotnega podjetja. Četrti program, torej akademija vodenja, pa je bolj celostni. Gre za akademijo, ki pokriva različne pomembne aspekte vodenja. V ta program so tako vključena področja, kot so spoznavanje sebe v vlogi vodje, motiviranje zaposlenih, spodbujanje samoiniciativnosti pri zaposlenih, spodbujanje ustvarjalnosti, ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja, skrb za disciplino in podobno.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*