Obvezno, dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje – kakšne so razlike?

V Sloveniji imamo srečo, da imamo dobro urejen sistem zdravstvenega zavarovanja in so nam tako zdravstvene storitve dostopne po relativno nizkih cenah. Poznamo tri oblike zdravstvenega zavarovanja – obvezno, dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Glede obveznega zavarovanja so stvari precej jasne, marsikdo pa ne pozna razlike med dodatnim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem in mnogi celo mislijo, da gre za sopomenki. Pojasnimo, za kaj v resnici gre.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Kot že rečeno, osnovno oziroma obvezno zdravstveno zavarovanje že ime precej dobro opiše. Vsak državljan Republike Slovenije mora biti tako ali drugače zavarovan. Zaposlenim zavarovanje krije delodajalec, upokojencem Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, brezposelnim oziroma osebam brez prihodkov center za socialno delo, otroci morajo biti zavarovani preko svojih staršev ali skrbnikov, v določenih okoliščinah pa si mora državljan oziroma državljanka zavarovanje kriti sam oziroma sama. Pravico do te oblike zavarovanja uveljavljamo s kartico zdravstvenega zavarovanja, ki nam jo izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Cena obveznega zdravstvenega zavarovanja se trenutno giblje okrog 26 evrov. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije velik delež stroškov zdravstvenih storitev, ne pa celotnih, zato boste morali pri zdravniku, če imate sklenjeno zgolj osnovno zavarovanje, precej pogosto seči v žep. Doplačila lahko znašajo med pet in 90 odstotkov cene storitve. Če se želite izogniti doplačilom za zdravstvene storitve, boste morali skleniti še prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki ga delimo na dodatna in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Pravzaprav se izraza dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje pogosto uporabljata kot sopomenki, a gre za napačno poimenovanje enega ali drugega. V resnici je med njima precej razlik. Začne se s tem, da v Sloveniji poznamo zgolj eno vrsto dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, medtem ko je dodatnih zdravstvenih zavarovanj več. Razlika pa je seveda tudi v tem, katere zdravstvene storitve krije dodatno in katere dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje stane med 34 in 36 evrov na mesec in krije razliko do polne vrednosti zdravstvene storitve. Če imate torej sklenjeno dopolnilno zavarovanje, boste pri večini zdravstvenih obravnav prišli skozi brez doplačil. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri nas ponujajo tri zavarovalnice – Generali, Triglav in Vzajemna, vendar razlike v kritju ni. Višina mesečne premije pa je odvisna od tega, ali ste dopolnilno zavarovanje sklenili pravočasno. Za vsako leto, ko ste bili brez dopolnilnega zavarovanja, se vam bo premija povišala za tri odstotke, tako da se lahko zgodi, da boste morali na mesec doplačevati tudi do 80 odstotkov premije. Še en dober razlog, da dopolnilno zavarovanje sklenete pravočasno: V nasprotnem primeru vam zavarovanje začne veljati šele čez tri mesece, tako da boste prve tri mesece zdravljenja v primeru bolezni ali poškodbe morali kriti sami.

Tudi, če ste zdravi in zelo redko pri zdravniku, je priporočljivo, da sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj nikoli ne veste, kaj se vam lahko zgodi. Stroški zdravstvenih storitev so lahko ogromni in gotovo boste lažje pogrešali 35 evrov na mesec kot plačali morebitnih več tisoč evrov, ko vam bo bolezen ali poškodba že tako ali tako prinesla ogromno stresa. Ne dovolite, da vas bolezen udari po žepu bolj, kot je nujno potrebno, in izkoristite storitev, o kateri lahko o nekaterih državah le sanjajo.

Dodatno zdravstveno zavarovanje pa krije nadstandardne zdravstvene storitve. Njegova glavna prednost so krajše čakalne dobe za medicinsko obravnavo, z njegovo pomočjo pa imamo krite tudi storitve, ki so sicer v celoti samoplačniške. Dodatno zavarovanje krije nekatera zdravila, predpisana z belim receptom, poleg tega pa si z vplačevanjem v dodatno zdravstveno zavarovanje zagotovite tudi nekatera nadomestila v primeru izpada dohodka zaradi na primer operacije.

Če povzamemo: obvezno oziroma osnovno zdravstveno zavarovanje krije do 95 odstotkov cene zdravstvenih storitev, ostalo pa krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Prednost dodatnega zdravstvenega zavarovanja so krajše čakalne dobe za specialiste, kritje nadstandardnih storitev in v nekaterih primerih nadomestila. Večina Slovencev ima poleg obveznega sklenjeno tudi dopolnilno zavarovanje, ki je priporočljivo prav za vse državljane. Manj se jih odloča za dodatno zdravstveno zavarovanje, a tudi v primeru slednjega je na mestu tehten razmislek o tem, da si ga uredite, saj so lahko v nasprotnem primeru stroški zdravstvene obravnave zelo visoki.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*