Inštrukcije so postale razširjena oblika pomoči pri učenju

Inštruktorji so bili nekdaj manj iskani in so ljudje nanje gledali kot ‘izhod v sili’, dandanes pa so inštrukcije dokaj razširjena oblika pomoči. Ne glede na to, ali gre za snov osnovne šole, srednje šole ali fakultete, ljudje s smislom za poučevanje in razlago lahko pripomorejo k boljšemu razumevanju določene snovi in posledično boljšim rezultatom.

Kvaliteten inštruktor bo snov razložil razumljivo, jasno in natančno. Ker si ljudje snov zapomnimo z različnimi metodami, se tip razlage prilagodi posamezniku. Pomagati se da z uporabo učnih pripomočkov, s pomočjo grafične ali prostorske predstave.

inštrukcije knjiga

Ponudba inštrukcij za skoraj vsa področja

Statistike kažejo, da največ učencev, dijakov in študentov potrebuje pomoč pri razumevanju matematičnih predmetov. Največje povpraševanje po inštrukcijah je v mesecu maju oziroma proti koncu šolskega leta in pred maturo.

Lahko poiščemo inštrukcije za pomoč pri razumevanju katere koli smeri; poleg matematike se težave z učenjem najpogosteje pojavljajo še pri jezikih, fiziki, kemiji in podobnih naravoslovnih predmetih.

Na univerzah sistem krči finančna sredstva, zato so (predvsem izredni) študenti deležni manjšega števila ur kontakta s profesorji, kar se žal kaže v kakovosti razumevanja znanja in veča potrebo po dodatni pomoči pri izobraževanju.

Cena za šolsko uro inštrukcij znaša povprečno od 10€ dalje, zato morajo biti inštruktorji primerno usposobljeni za delo, kakršne najlažje najdete v podjetjih, ki imajo skrbno izbrane primerne in kompetentne inštruktorje.

Strokovni centri, ki ponujajo inštrukcije, zajemajo skoraj vse predmete, po katerih je največje povpraševanje. Pomoč inštruktorja lahko predstavlja velik finančni zalogaj, zato podjetja ponujajo različne popuste za učenje v skupinah, za nakup več ur inštrukcij in podobno. S tem želijo doseči, da so inštrukcije dostopne vsakomur, ki jih potrebuje.

Včasih pomoč v obliki inštrukcij poiščejo kar starši sami, odvisno od tega, koliko so vpleteni v otrokov proces šolanja in učenja. Ne gre vedno za izboljšanje slabih ocen in znanja, včasih otroci (ali pa starši) inštruktorja najamejo le z namenom izboljšanja ocen.

inštrukcije učenje

Kako običajno poteka učna ura z inštruktorjem ali inštruktorico?

Učno gradivo inštruktorjev je prilagojeno temu, da se čim hitreje in enostavneje razume zahtevano snov, do katerega pa učenec ne pride brez lastnega vloženega truda in dela, ki ga mora opraviti tudi izven ur inštrukcij.

Učenec na inštrukcije prinese svoje učbenike, zvezke in zapiske ter prazen zvezek za učno delo na samih inštrukcijah.

Preden se inštruktor posveti učenju, se z učencem pogovori o njegovih težavah, katere snovi še ne razume in s tem prilagodi svojo razlago. Pogosto je treba začeti kar pri osnovah, da učenec tudi nadaljnjo snov lažje razume. Inštruktor torej sistematsko predeluje snov in naloge, da se odpravijo šibkejše točke v znanju, nato pa ga postopno nadgrajujejo do želenega nivoja zahtevnosti.

Kadar gre za mlajše otroke, bo inštruktor starše sproti seznanjal z napredkom in jim svetoval, kako še dodatno spodbuditi svojega otroka. Če je potrebno, inštruktorji sodelujejo tudi s šolskim učiteljem ali profesorjem.

Za boljše rezultate na maturi

Priprave na maturo zahtevajo malce drugačen pristop, saj gre za bolj strnjene snovi iz vseh letnikov srednje šole, ki se med sabo prepletajo. Sicer se uporablja enako učno gradivo kot v ostalih primerih, le da gre za kombinacijo več različnih snovi. Inštruktorji imajo vsako leto izpopolnjeno literaturo in gradivo za priprave na podlagi preteklih maturitetnih izpitov. Še posebej se je potrebno posvetiti šibkim točkam v znanju, ki so ključne za razumevanje celotne snovi. Razlaga se prilagodi vsakemu posamezniku, zelo smiselno pa je reševanje nalog iz starih matur; tako lahko dijak že ve, kaj približno pričakovati in obdobje pred maturo morda ne bo tako stresno. Podjetja ponujajo ugodnejše pakete za priprave na maturo, ki omogočajo, da se lahko čim več otrok kar najbolje pripravi na zrelostni izpit.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*