Kako nas bo po žepu udaril davek na nepremičnine?

Novi davek na nepremičnine se bo nanašal na vrednost nepremičnine , ki bo naši nepremičnini pripisana v registru nepremičnin, prvega januarja 2014, to pomeni posplošena tržna vrednost nepremičnine, ki je bila ugotovljena na podlagi prodaj  nepremičnin, ki se lahko primerjajo z našo glede starosti, lege, lokacije, čas prodaje,  itd…

Davek na nepremičnine

 Za leto 2014 in leto 2015 je predvidena nekoliko nižja osnova, od katere se bo odmerjal davek, kot pa potem  v bodoče.  Tako se bo za leto 2014 upoštevalo 80 odstotkov, za  leto 2015 pa 90 odstotkov vrednosti nepremičnine.

Procent davka pa bo odvisen od tega, za kakšen namen uporabljamo svojo nepremičnino.

Davek bo znašal:

  • 0,15 % od  osnove za rezidenčna stanovanja, za kmetijske  površine, na katerih ni stavb in za funkcionalna zemljišča, npr, dvorišče. Za rezidenčno stanovanje  se šteje stanovanje ali hiša,  kjer ima  zavezanec 1. januarja v letu , za katero se odmerja davek, prijavljeno stalno bivališče, zavezanec, ki pa  ni slovenski državljan, pa vsaj začasno bivališče. Za rezidenčno stanovanjsko nepremičnino se bo pri določanju davka  štela tudi nepremičnina, za katero  je bil v predhodnem letu  sklenjen in seveda ustrezno evidentiran v uradnih evidencah   najemni pravni posel, pri čemer gre lahko za najem na prostem trgu ali neprofitno najemnino, ampak ne manj kot šest mesecev.
  • 0,50 % od osnove za nerezidenčne stanovanjske nepremičnine ( se pravi, kjer zavezanec za davek nima prijavljenega stalnega bivališča), zemljišča, namenjena  za gradnjo ter druge stavbe.
  • 0,75 % od osnove za nepremičnine, ki imajo poslovno ali industrijsko rabo, razen za energetske  nepremičnine, ki so namenjene za energetiko
  • 0,40 % od osnove za stavbe in zemljišča, namenjene za energetiko
  • 0,30 % od osnove za stavbe v kmetijski rabi

Če bo vrednost rezidenčnega  ali nerezidenčnega stanovanja ali hiše  presegala vrednost 500.000 evrov, se davčna stopnja poveča za 0,25 odstotne točke.

Pri tem lahko višino davka deloma spreminja tudi občina, kjer nepremičnina leži. Občina lahko stopnje davka  v tistem delu davka, ki bo pripadala  občini zveča ali zmanjša za največ 50 procentov. Pri tem pa mora o takih  spremembah odločiti z odlokom in jih javno objaviti  do 31. Decembra, pred letom za katero se bo davek  odmerjal. V  letu 2014 občine še ne bodo mogle uvajati sprememb,  v letih  2005 in 2006 pa še vedno ne bo možno s strani občin zmanjševati stopnje davka.

In kdo bo po novem plačeval davek na nepremičnine?

To bodo vse  fizične osebe, ki bodo na dan 01. januarja leta, za katero se bo odmerjal davek   v evidenci nepremičnin vpisani kot lastniki nepremičnine ter tudi tisti,  ki so v enem letu prej pridobili pravico da se vpišejo kot lastniki nepremičnine v zemljiško knjigo.

Če je na  nepremičnini več lastnikov, je vsak lastnik zavezan k plačilu davka na nepremičnine v sorazmerju s svojim deležem.

Za nepremičnine v finančnem najemu ali lizingu bo davek plačal zavezanec- fizična oseba,  ki bo na dan 01. januarja evidentirana kot najemnik- lizingojemalec.

Če je v zemljiški knjigi na nepremičnini  služnost, bo k plačilu davka na nepremičnine zavezan tisti, ki ima osebno služnost na nepremičnini

Primer izračuna:

Imamo primer lastnika stanovanja, ki je bilo po evidencah GURS-a 01.01.2014  vredno 150.000 EUR. V letu 2014 bo osnova za davek na nepremičnine znašala 80 %, kar pomeni 120.000 EUR.

Če ima lastnik stanovanja  na tem naslovu prijavljeno  stalno bivališče, bo odmera davka 120.000,00 X 0,15 odstotka = 180,00 EUR.

Za leto 2014 bodo fizične osebe lahko plačevale davek na nepremičnine v največ štirih obrokih: 16. avgusta, 15. septembra, 15. oktobra in 15. novembra 2014.

Sicer pa se bo v naslednjih letih davek na nepremičnine lahko plačeval ravno tako  v največ štirih mesečnih obrokih in sicer,  20. junija, 20. avgusta,  20. oktobra in 20. decembra, pri čemer pa  bo število obrokov odvisno od višine  davka, kar pomeni:

  • do 50 EUR- 1 obrok
  • 50-200  EUR -2 obroka
  • 200-400 EUR- 3 obroki
  • nad 400 EUR- 4 obroki

Geodetska uprava je že skoraj vsem lastnikom nepremičnin in drugim, ki morajo po zakonu plačevati davek na nepremičnine, poslala obvestilo o nepremičnini in izračunanem davku, ki  pa je  še zgolj informativne narave .

 Davčna uprava  bo za leto 2014 izdala odločbo o odmeri davka na nepremičnine  do 31.05.2014.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*