Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe

Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe pri prometnih nesrečah načeloma ne vsebuje krivdne in objektivne odgovornosti, ker so odškodninska upravičenja v primeru prometnih nesreč urejena z zakonom, kjer ni potrebno dodatno pojasnjevati odgovornosti, saj je zadostna podlaga policijski zapisnik ali evropsko poročilo o prometni nesreči.

Pri poškodbah na delovnem mestu pa je v postopku odškodninski zahtevek za telesne poškodbe potrebno argumentirati s krivdno ali objektivno odgovornostjo, ali oboje hkrati. Gre namreč za odgovornost delodajalca, ki pa jo prevzame tista zavarovalnica, s katero je delodajalec sklenil zavarovanje civilne odgovornosti za kakršne koli poškodbe na delovnem mestu.

odškodninski zahtevek

Tudi pri ostalih poškodbah, ki se zgodijo na javni ali zasebni površini, je potrebno pravno utemeljevati v odškodninskem zahtevku za telesne poškodbe, krivdno oziroma objektivno odgovornost.

Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe je specificiran po kategorijah s katerimi se ovrednoti višina odškodnine po posameznih elementih, ki skupaj predstavljajo seštevek ali celoto vrednosti zahtevane odškodnine. Najbolj tipično kategorizirani elementi odškodninske zahtevka za telesne poškodbe so:

– pretrpljene in bodoče pretrpljene telesne bolečine,

– nevšečnosti med zdravljenjem,

– duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti,

– skaženost,

– strah,

– in druge.

Omeniti je treba, da odškodninski zahtevek za telesne poškodbe v enem od odstavkov vsebuje tudi posebni zahtevek za tako imenovano materialno škodo. Ta namreč predstavlja izpad nekega dohodka, pa tudi morebitno materialno škodo v prihodnosti, stroške zdravljenja … V tem primeru govorimo o renti, ki lahko zajema med drugim tudi preostale stroške za tujo pomoč. Ko je govor o renti, je največkrat na mizi huda telesna poškodba.

Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe je tako tudi dobra podlaga za morebiten kakršen koli tožbeni zahtevek. Tožbo se namreč napiše pav na osnovi tovrstnega zahtevka, moramo pa vedeti, da je vsaka tožba posebna.

Zoper koga vložiti odškodninski zahtevek za telesne poškodbe? Zoper zavarovalnico, ki nudi tovrstno kritje oziroma kritje za odškodninsko odgovornost zavarovanca. Kaj še povzroči odškodninski zahtevek za telesne poškodbe? Tudi zakonite zamudne obresti, ki začnejo zavarovalnici teči 15. dan po vložitvi tega zahtevka.

Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe

Ste vedeli, da lahko odškodninski zahtevek za telesne poškodbe vložite tako zoper pravno kot fizično osebo? V zadnjem primeru lahko to naredite zlasti, če vas nekdo fizično napade ali če je neko prometno nesrečo povzročil koledar. Zakaj? Kolesa namreč še nimajo zavarovanega kritja za poškodbe do nekatere tretje osebe. Sicer pa odškodninski zahtevek za telesne poškodbe velja za pravno sredstvo. Z njim se odškodninski postopek začne in pomeni temelj za vsa pravna sredstva, ki jih morda vložite pozneje. Mednje spadajo tožba, pritožba, ugovori  in podobno. Kot prilogo k zahtevku morate priložiti zdravniško dokumentacijo, kjer so zapisali in razloženi elementi odškodninskega zahtevka, torej vse, kar je treba ovrednotiti tudi denarno.

V kolikor stranka na drugi strani noče odgovoriti na odškodninski zahtevek, je na vrsti tako imenovana urgenca, v njej pa osemdnevni rok. Če še vedno od te osebe ni glasu, ji lahko pošljete nek opomin pred tožbo ali pa celo tožbo.

Kakršen koli že je vaš primer, pa velja, da mora biti odškodninski zahtevek za telesne poškodbe napisan zelo strokovno, profesionalno ter tudi na pravilne načine razložen, argumentiran. Zraven spadajo še različne pritožbe in ugovori, v bistvu gre za nekakšna pisna uradna pogajanja, pri čemer velja, da e pogajamo le še prek pisnih dokumentov, ki so seveda primerno pravno zasnovani.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*