Kako se izogniti pastem ob podpisu primopredajnega zapisnika?

V vsakodnevnem življenju smo pogosto soočeni s situacijami, ko je potrebno opraviti primopredajo bodisi nepremičnine, avtomobila, opreme ali poslov in ob primopredaji pripraviti in podpisati primopredajni zapisnik.

primopredaja pogodba

Pogosto se nam, zgodi, da srečni, ker smo posel izpeljali tako kot smo si želeli in končno prišli do želene nepremičnine, avtomobila, opreme ali posla, opravimo primopredajo v naglici in rutinsko podpišemo primopredajni zapisnik, ne da bi se dejansko zavedali teže takšnega zapisnika.

A, pozor! Pri izvedbi primopredaje je potrebno biti previden in s skrbnostjo sestaviti ustrezen primopredajni zapisnik, ki je pogosto podlaga za uveljavljanje napak in škodnih v zvezi s predmetom primopredajnega postopka.

Da bi se izognili pastem ob podpisu primopredajnega postopka, se je potrebno na primopredajo ustrezno pripraviti ter primopredajni postopek vnaprej načrtovati.

V nadaljevanju vam predstavljamo šest ključnih opravil v zvezi s primopredajo, s katerimi se boste izognili pastem primopredaje:

  1. Pred postopkom primopredaje, primopredajo načrtujte in zapišite vse ključne točke in vprašanja, ki jih je ob primopredaji potrebno pregledati in nanje opozoriti.

Skrbno načrtovanje postopka primopredaje prepreči možnost, da bi ob izvedbi primopredaje pozabili preveriti dejansko stanje kakšnega pomembnega segmenta, kar bi utegnilo kasneje povzročiti nevšečnosti. Svetujemo vam, da primopredaji prisostvuje tudi tretja neodvisna oseba oziroma v primeru predaje in prevzema poslov svetujemo sestavo primopredajne komisije, katere del, poleg pooblaščenih oseb na strani obeh strank, naj bo tudi tretja neodvisna oseba.

Smiselno je, da je tretja neodvisna oseba nepremičninski strokovnjak v primeru predaje nepremičnine, strokovnjak za področje poslovanja v primeru predaje poslov oziroma strokovnjak iz drugih področij v zvezi z objektom primopredajnega postopka.

 V primeru predaje poslov je pomembno, da tretje neodvisne osebe, ki prisostvujejo takšni primopredaji podpišejo dogovor o nerazkrivanju zaupnih informacij.

  1. V naprej si pripravite osnutek primopredajnega zapisnika, ki naj ga tretja neodvisna oseba, ob primopredaji sproti dopolnjuje.

Vnaprej pripravljen osnutek primopredajnega zapisnika, ki naj ga tretja neodvisna oseba ob primopredaji sproti dopolnjuje omogoči, da primopredaja steče bolj strukturirano in učinkoviteje, po v naprej pripravljenem načrtu. S pripravo takšnega osnutka se boste izognili možnosti, da izpustite zapis kakšnega pomembnega dejstva v zvezi z izvedeno primopredajo.  

Vnaprej pripravljene osnutke primopredajnih zapisnikov lahko kupite tudi na www.primopredaja.si

  1. Takoj opozorite na morebitne pomanjkljivosti nepremičnine, avtomobila, opreme ali dokumentacije, ki se predaja in to zapišite v zapisnik.

Poskrbite, da so napake, na katere ste opozorili vpisane v zapisnik, saj primopredajni zapisnik pogosto postane pomembno dokazno sredstvo v morebitnem kasnejšem postopku dokazovanja dejstev.

  1. V zapisnik jasno napišite rok za odpravo grajanih napak in način na katerega se bodo napake odpravljale.

Ni dovolj, da napake grajamo. Pomembno je, da se že ob primopredaji jasno določi rok in način, na katerega bodo ugotovljene nepravilnosti odpravljene.

  1. Pred podpisom zapisnik skrbno preberite.

Nikar ne hitite s podpisom zapisnika. Zapisnik  pred podpisom skrbno preberite in preverite, ali zapisano ustreza dejanskemu stanju ter podajte dodatne opombe, za katere menite, da je nujno da so del takega primopredajnega zapisnika.

  1. Posvetujte se s strokovnjakom

Primopredajni postopki so pogosto zapleteni, saj je potrebno paziti na veliko stvari hkrati, zato vam svetujemo, da za izvedbo strokovne primopredaje angažirate strokovnjake, ki imajo iz tega področja veliko izkušenj. 

Še posebej je pomembno, da za izvedbo primopredajnega postopka angažirate strokovnjaka, v kolikor gre za primopredajo poslov in ob prevzemu kakšne funkcije, s katero prevzemate nase odgovornost in dolžnost skrbnega ravnanja (na primer ob prevzemu poslovnih deležev ali ob prevzemu poslovodne funkcije, zamenjave direktorja v podjetjih).

Strokovnjaki bodo za izvedbo primopredajnega postopka prevzeto dokumentacijo tudi vsebinsko pregledali ter podali vsebinske komentarje in napotke za odpravo morebitnih neskladnosti ali napak. Skrbno in strokovno izvedena primopredaja bo zmanjšala tveganja, ki jih s prevzemom poslov prevzemate.

Kvalitetno izveden primopredajni postopek, katerega rezultat je skrbno in celovito pripravljen primopredajni zapisnik, je v interesu tako stranke, ki predaja, kot stranke, ki prevzema, objekt primopredaje, saj takšna primopredaja zmanjšuje tveganja za kasnejši nastop nepričakovanih nevšečnosti.

Poleg tega ima skrbno opravljena primopredaja še vrsto drugih prednosti.  Tako bo na primer kvalitetno izvedena primopredaja poslov omogočila hitrejše in učinkovitejše nadaljevanje poslovanja, primopredaja nepremičnine omogočila grajanje napak in lažje uveljavljanje zahtevkov za odpravo napak in primopredaja avtomobila ali druge opreme pa omogočila seznanitev z dejanskim stanjem avtomobila ob izročitvi.

Za dodatna vprašanja na temo primopredaje ali za več informacij o ponudbi si preberite na https://www.primopredaja.si/, kjer najdete tudi ostale koristne podatke in kontakte.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*