Čustvena inteligencaLjudje smo raznoliki, vsak od nas je drugačen, vsak osebnost zase. In ravno ta raznolikost nas dela unikatne in se kaže pri vsakdanjem komuniciranju med ljudmi. Da bi bili naši odnosi čimbolj pristni in komunikacija uspešnejša, je važno prepoznavanje čustev in njihovo razumevanje.  Zelo pomembna sestavina naše osebnosti je inteligenca oziroma inteligentnost, le ta je različna od človeka do človeka. Ločimo več vrst inteligence od razumske pa vse do čustvene inteligentnost in o tej bom govorila v tem članku.  Najprej bi vsekakor opisala ostale inteligence, začela bom z razumsko. Ta nam omogoča logično in matematično razmišljanje in jo lahko razvijamo in povečujemo, lahko se seveda tudi zmanjša. Povečujemo jo tako, da rešujemo različne matematične probleme, križanke, ter z različnimi logičnimi ugankami. Je merljiva in zanjo obstajata dva testa: prvi meri razumsko inteligenco do 120, drugi pa nad 120 in to je tudi meja, ko rečemo, da je nekdo nadpovprečno inteligenten.

Razumsko inteligenco povečujemo z ugankami
Razumsko inteligenco povečujemo z ugankami

Poleg razumske imamo še telesno inteligenco, le ta natančno ve, kaj je dobro za nas in kaj ni. Ukvarja se z našo energijo, poskrbi za imunski sistem, varuje nas ob različnih poškodbah. Na telesno inteligenco pomembno vpliva psihično človekovo stanje, njegova čustva in misli. Če imamo pretirane čustvene odzive, le ti vplivajo na telesno inteligenco tako, da jo dodobra zmedejo in tako le ta deluje v našo škodo. Duhovno inteligenco opredeljuje naša kreativnost, sposobnost spreminjanja pravil in situacij. Socialna inteligenca pa je zmožnost spreminjanja odnosov in sicer od nezavednega odzivanja v zavedno, od negativnih občutkov v pozitivne.

Nekaj o čustvih

Čustva opredeljujemo kot »intenzivno duševno stanje, ki se vzbudi subjektivno in ne z zavestnim delovanjem in ga pogosto spremljajo fiziološke spremembe«. Čustvo je del naše zavesti in vključuje čutenje. Čustva ali emocije spodbujajo ljudi k trenutnemu ravnanju, so lahko najgloblja hrepenenja in strasti. Čustva vsekakor dajejo našemu življenju smisel, z njimi doživljamo lepoto in polnost življenja. Je odziv na določene spremembe in nas spodbuja k prilagoditvi. Čustva so lahko pozitivna ali negativna, ne moremo jih niti skrivati niti zanikati.

Čustva so lahko pozitivna in negativna
Čustva so lahko pozitivna in negativna

Čustva skratka so, življenje brez njih bi bilo zelo siromašno. Za čustva lahko tudi rečemo, da jih povzročajo naše misli, niso odvisna od določene situacije. Če razmišljamo pozitivno, lahko na tak način spremenimo tudi čustven odnos do neke situacije. Vsekakor pa so čustveno spretni ljudje v prednosti, so manj frustrirani,  manj osamljeni, manj impulzivni in bolj zdravi.

Čustvena inteligenca

Ko govorimo o čustveni inteligenci, mislimo na sposobnost razmišljanja s čustvi in o čustvih. »Čustveno inteligenco lahko definiramo kot sposobnost izražanja čustev, njihovega zaznavanja, razumevanja čustev, nadzorovanja ter nasploh sposobnost razmišljanja o njih ter zmožnost čustvenega zorenja in učenja« (Mayer&Salovey, 1997).  Če smo sposobni razumeti svoja čustva in čustva soljudi, jih lahko uporabljamo na tak način, da so nam pravzaprav v korist. Prvi korak, ki ga moramo narediti v tej smeri je naučiti se prepoznavati svoja čustva in zavedanje sebe. Na tak način prepoznavamo svoje odzive na določene situacije in obvladovati svoja čustva. Na podlagi tega lahko potem predvidevamo in razumemo čustvene odzive pri drugih ljudeh. To pa lahko uspeva le človeku, ki je čustveno zrel.  Čustveno inteligenco označujemo z EQ, kar pomeni čustvena zrelost posameznika in se izraža v človekovih lastnostih, kot so rahločutnost, značaj, obzirnost in človečnost. Goethe jo je poimenoval kar srčna kultura. Razvijamo jo čez celo življenje in izkušnje jo samo izpopolnjujejo. Nekdo, ki je visoko čustveno inteligenten, zna dobro prepoznavati svoja in tudi sogovornikova čustva, prepoznava vedenje, izbiro in deluje usklajeno. Tak človek pozna dobro tudi svoje zmogljivosti, vrednote, omejitve in sposobnosti. Čustveno inteligenten človek je optimist, zelo prilagodljiv, odkrit in korekten. Taki ljudje so tudi vztrajni, dosegajo zastavljene cilje, so perfekcionisti oziroma so naravnani k odličnosti. Pri čustveni inteligenci se prepletata tako racionalnost in izkušnje. 80% uspeha, ki ga doseže posameznik, tako na delovnem mestu kot v osebnem življenju, lahko pripišemo čustveni inteligenci. In čustvena inteligenca je še kako pomembna na delovnem mestu posameznika, je nujna tako za zaposlene kot za njihove vodje. Ni vsak vodja dober vodja, so določene lastnosti, ki na to pomembno vplivajo. Dober vodja je čustveno zrela, kompetentna oseba, ki zna dobro »upravljati«  z odnosi do drugih, rešuje konfliktne situacije, je pozitivno naravnan in se vživi v želje in potrebe drugega.

Čustvena inteligenca odlikuje dobrega vodjo
Čustvena inteligenca odlikuje dobrega vodjo

EQ je zelo pomemben dejavnik v odnosih tako na medosebni ravni kot na osebni ravni, saj vpliva na naše zdravje, odnose in tudi na učenje.  Zato se potrudimo, poskusimo spoznati svojo čustveno inteligenco, ko jo enkrat prepoznamo, se jo naučimo tudi uporabljati v vsakodnevnem življenju in jo razvijajmo. To čustveno učenje je proces, ki traja celo naše življenje in ga bogati.

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*