Dohodnina: Druga pošiljka junija

Dohodnina

DohodninaPrva pošiljka dohodninskega izračuna je bila poslana v koncu marca oziroma v začetku aprila. Zadnji rok za pritožbo je že minil, tako da ima sedaj davčni urad republike Slovenije spet polne roke dela z izračunom drugega dela. V prvem delu naj bi davčni urad republike Slovenije poslala nekaj več kot polovici državljanov, kar pomeni, da je nekaj več kot milijon državljanov domov prejelo pošto, v kateri je dohodnina oziroma dohodninski izračun. V kolikor je posameznik ugotovil, da je dohodnina, oziroma navedeni podatki nepravilni, je moral poslati ugovor oziroma pritožbo v najkasneje v 30 dneh po prejemu odločbe.

Seznam dolžnikov

Dohodnina je lahko zelo velik problem tudi za podjetja, če le-ta niso sproti odvajala določenega zneska. V ponedeljek 15.4.2013 bo davčni urad republike Slovenije javno izobesil seznam, ki bo vseboval vse dolžnike, ki imajo dolg višji od 5.000 evrov. Za objavo na seznam neplačnikov velja še eno pravilo in sicer  mora biti dolg star več kot 90 dni. Po zadnjih podatkih iz davčnega urada republike Slovenije lahko povzamemo, da je trenutni seštevek vseh neplačnikov kar 4.470 pravnih oseb, ki državi dolgujejo skoraj 480 milijonov evrov ter 11.450 fizičnih oseb, ki državi dolgujejo skoraj 351 milijonov evrov.  Glede na to, da je skupni seštevek omenjenih zneskov skoraj milijarda evrov, se bo po plačilu vseh dolgov napolnila tudi državna blagajna.

Informativni izračun dohodnine

Vsak posameznik si lahko s pomočjo obrazca, ki ga najdemo na spletni strani, ki jo ima davčni urad republike Slovenije izračuna svoj delež dohodnine. Tako se lahko vsak že malo prej pripravi v primeru, da bo moral določen znesek plačati, ali pa si planira dopust, glede na to, da mu informativni izračun pokaže, da bo bo s strani davčnega urada dobil določen znesek nazaj.  Dohodnina je velikokrat problem zaposlenih, ker podjetje premalo odvaja premajhno vsoto, iz tega pa pride poračun razlike in je potrebno potem doplačati.

Dohodnina1

Rok plačila in nakazila

Tako kot velja za plačilo dohodnine velja tudi za nakazilo. V kolikor boste na dom dobili ovojnico, ki vam jo bo poslal davčni urad , v kateri bo dohodnina ter zraven priložena položnica, morate to poravnati v najmanj 60 dneh od dneva odpreme, ki je napisan na sami ovojnici, sam rok plačila pa je naveden tudi na položnici.  V nasprotnem primeru pa lahko prejmete dohodnino, kjer boste dobili izračun, da ste skozi leto plačevali preveč, tako da boste razliko dobili vrnjeno nazaj. Dohodnina oziroma dohodninska razlika bo nakazana v najkasneje 60 dneh, sam rok nakazila pa bo napisan tudi na informativnem izračunu.

Neplačilo

V kolikor je dohodnina prevelika in zneska ne morete plačati v enem znesku, se lahko obrnete na davčni urad republike Slovenije in tam izpolnite obrazec za plačilo po obrokih. To je kot neka vloga, katero vam mora davčni urad odobriti. V skoraj vseh primerih je zadeva kar odobrena. V primeru pa, da ne bomo plačali dohodnine do roka plačila, pa nam lahko pošljejo rubežnike, blokirajo račun,…

Komentarji so zaprti