Slovenski zapori: prenatrpani

Zapor:zapor3

Po zadnjih podatkih naj bi bilo v preteklem letu dnevno zaprtih približno 1400 ljudi, kar je za nekaj procentov več, kot pa predhodno leto. Kljub temu, da število zapornikov narašča pa je število paznikov oziroma zaposlenih zaradi finančne krize in varčevanja vse manj.

Število obravnavanih:

Statistika kaže, da je  število vseh obravnavanih zapornikov iz leta v leto večje. Šlo naj bi za nekje 3 odstotno rast, kar pomeni, da zapori kmalu ne bodo mogli več sprejemati novih zapornikov.  Velik problem predstavlja romska populacija, izključiti pa ne moremo niti današnje mladine. Največ obravnav je s področja odtujitve tujih predmetov ter povzročanja škode. Nekaj odstotkov zaprtih je bilo zaradi težavami z drogo, v zapor pa jih je nekaj pripeljal tudi alkohol.

Prenatrpanost:

Glede na zgornjo točko lahko kar sami sklepamo, da so zapori prenatrpani. Gre namreč za to, da se številka zaporzapornikov tudi letos kar precej hitro zvišuje in sicer naj bi v samo prvih treh mesecih zaprli kar približno 1500 ljudi. Po nekaterih raziskavah naj bi bila sama zasedenost nekje 115 odstotna, kar pomeni, da je to več, kot pa bi lahko bilo. Največje težave z zasedenostjo ima ljubljanski zapor, takoj za njim pa sledi še zapor na Dobu. Težava v tem pa je, da kljub naraščanju števila zapornikov, število zaposlenih ostaja enako ali pa celo zmanjšano. Porabo sredstev namreč prilagajajo trenutnim razmera, ki pa niso ravno najboljše.

Starost zapornikov:

zapor2Po raziskavah je bilo ugotovljeno, da moška populacija predstavlja skoraj celoten delež zapornikov in sicer gre tukaj za približno 95 odstotkov, od tega jih je polovica stara nekje od 30 do 40 let. Nekaj odstotkov izmed zapornikov predstavljajo tudi tuji državljani. Po starostni lestvici je bil najstarejši zapornik menda star kar 82 let.

Komentarji so zaprti