Avtor: Nataša Rus

Čustva in čustvena inteligenca

Ljudje si vsakodnevno zastavljamo številna vprašanja, ki so povezana s čustvenimi procesi. Kaj doživljamo ob posameznih čustvih? Kako izražamo svoja čustva? Zakaj svoja čustva pogosto skrivamo pred drugimi? Tako kot svoja nas zanimajo tudi čustva drugih ljudi. Kaj druge vznemirja, …

Otroška samopodoba

Razvoj samopodobe pri otroku

Otrok si pridobiva izkušnje v smislu spoznavanja sebe, svojih posebnosti oziroma podobnosti z drugimi, vključevanja v socialno skupino, dogovarjanja in reševanja nalog… Vse te izkušnje omogočajo razvoj tistih lastnosti posameznika, ki lahko v prihodnosti pripomorejo k njegovemu uspešnemu sobivanju z …