Ostalo

Ruše

Volitve za župana občine Ruše

Zgodovina Demokracija je prebojna organizacijska kultura, ki jo je težko vpeljati v vsakdanjo prakso sodobne politične ekonomije, ker izgublja na pomenu. Vrednost preboja cenovno ni zanimiva, ker ljudstvo plača neposredni davek na naivnost. Kandidat za župana občine Ruše 1994 – 2014 Demokracija kot model družbeno prebojnega dogovora je dosegla realno […]

Študentsko delo: DA ali NE?

Kaj je študentsko delo? Študentsko delo je delo, katerega lahko opravljajo zgolj dijaki in študenti, kar morajo potrditi s pomočjo potrdila o vpisu v srednjo ali višjo ter visoko šolo. Študentsko delo se lahko opravlja zgolj preko pooblaščene ter uradne organizacije kot so to na primer: Zavod za zaposlovanje Študentski […]

Slovenski zapori: prenatrpani

Zapor: Po zadnjih podatkih naj bi bilo v preteklem letu dnevno zaprtih približno 1400 ljudi, kar je za nekaj procentov več, kot pa predhodno leto. Kljub temu, da število zapornikov narašča pa je število paznikov oziroma zaposlenih zaradi finančne krize in varčevanja vse manj. Število obravnavanih: Statistika kaže, da je  […]